Zmiany w tym zakresie wprowadziła nowelizacja z 28 listopada 2020 r. ustaw o PIT, CIT, podatku zryczałtowanym i innych ustaw (Dz.U. poz. 2123).
Przede wszystkim wzrósł limit przychodów umożliwiający stosowanie tej uproszczonej formy. Zwiększył się do 2 mln euro (z 250 tys. euro). Oznacza to, że w 2021 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy w 2020 r. uzyskali przychody nieprzekraczające 9 030 600 zł. Uwaga, w spółkach cywilnych i jawnych liczy się przychody wszystkich wspólników łącznie.