PIT za 2020 r. Do kiedy trzeba go złożyć, do kiedy pracodawca powinien przesłać PIT-11. Przypominamy ważne terminy!

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, PIT, czyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za miniony rok, trzeba złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Dotyczy to podatników rozliczających się na najpopularniejszym formularzu PIT-37, a także tych, którzy wypełniają PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38, PIT-39. Kwietniowy termin na rozliczenie się z fiskusem obowiązuje większość osób fizycznych, bez względu na źródło ich dochodów, a więc m.in. pracowników, emerytów i rencistów, osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, przedsiębiorców.

W ubiegłym roku PIT za 2019 r. można było co prawda złożyć do końca maja, ale ten szczególny termin wynikła z pierwszej fali pandemii koronawirusa i ograniczeń w funkcjonowaniu urzędów skarbowych. Jedna z ustaw antykryzysowych dała podatnikom dodatkowy miesiąc na rozliczenia z fiskusem. Przepis dotyczył jednak wyłącznie PIT-ów za 2019 r., nie będzie miał więc zastosowania do zeznań za rok 2020. Rozliczając PIT za miniony rok, trzeba więc trzymać się terminu kwietniowego.

Im wcześniej wyśle się formularz, tym wcześniej można liczyć na ewentualny zwrot nadpłaconego podatku. Urząd Skarbowy ma 45 dni na jego wypłatę w przypadku, gdy podatnik rozliczał się elektronicznie oraz trzy miesiące w sytuacji, gdy ktoś wybrał tradycyjną formę.

Ustawa określa też dzień 15 lutego jako termin początkowy na złożenie PIT. Można rozliczyć się szybciej, ale wysłane przed terminem zeznanie i tak będzie traktowane jako złożone z dniem 15 lutego. Dopiero wtedy zacznie biec termin, w którym skarbówka jest zobowiązana zwrócić nadpłatę.

PIT-28 za 2020 - do kiedy trzeba wysłać formularz?

Wyjątek stanowią formularze PIT-28 i PIT-28S, odpowiednio dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz dla przedsiębiorstw w spadku osiągających przychody objęte ryczałtem. Te druki, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, należy przesłać do urzędu skarbowego w terminie od 15 lutego do 28 lutego. Ponieważ 28 lutego 2021 r. wypada w niedzielę, termin przedłuża się do następnego dnia roboczego, a więc 1 marca 2021 r.

Przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej nie wysyłają co prawda zeznania rocznego o osiągniętych dochodach, ale muszą złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne (PIT-16A). Ustawowy termin na spełnienie tego obowiązku to 31 stycznia. Ponieważ w tym roku to niedziela, de facto można złożyć druk do 1 lutego.

Inny wyjątek dotyczy nielicznej grupy podatników osiągających dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne jednostki kontrolowane. Dochody z tego tytułu powinni wykazać na odrębnym druku PIT-CFC, który składa się do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego.

Kiedy pracodawca wysyła PIT-11 i inne formularze?

Podstawą do wypełnienia formularza PIT przez osobą fizyczną mogą być np. druki PIT-11 z informacją o dochodach, otrzymane od pracodawcy. Ten jest zobowiązany przesłać je urzędowi skarbowemu (do końca stycznia, w tym roku z uwagi na niedzielę do 1 lutego) oraz pracownikowi (do końca lutego, w tym roku z uwagi na niedzielę do 1 marca).

Koniec stycznia to dla płatników również termin na przesłanie: informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R), deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR), informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C). Informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w rzeczypospolitej polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1 / IFT-1R) trzeba zaś wysłać do końca lutego.

PIT Format 2020, czyli darmowy program do PIT-ów

Jest kilka sposobów, by rozliczyć się z fiskusem. Jeśli chcemy to zrobić przez internet, niezbędne narzędzia (np. Twój e-PIT, e-Deklaracje) dostarcza Ministerstwo Finansów. Możemy też skorzystać z alternatywnych rozwiązań. Jednym z nich jest darmowy program PIT Format 2020. Pozwala wypełnić poszczególne rubryki formularza, jak i skorzystać z kreatora, których sam umieści niezbędne dane w odpowiednich polach. Program zawiera też m.in. generator mikrorachunków na które trzeba przelać ewentualną niedopłatę oraz kalkulator kursów walut.