Dotyczy on nie tylko pracodawców, ale wszystkich płatników, którzy po zakończeniu roku muszą sporządzić informacje PIT-11. Nie będą w stanie wypełnić swoich obowiązków w tym zakresie, a w konsekwencji narażą się na odpowiedzialność karną. Przypomnijmy, że czas na złożenie do urzędu skarbowego formularzy PIT-11 za 2020 r. minie 31 stycznia 2021 r. (art. 42g ustawy o PIT).

Koniec pobłażania…

Sam problem nie jest nowy i pojawia się co roku. Do tej pory nie był jednak tak dokuczliwy. W rozliczeniu za 2019 r. (czyli gdy PIT-11 był składany jeszcze przed wybuchem pandemii) Ministerstwo Finansów zgadzało się, by pracodawca przy elektronicznej wysyłce PIT-11 wpisywał numery 111111111 albo 999999999 zamiast numeru PESEL (bądź NIP) swojego zagranicznego podwładnego.