Jeśli w ubiegłym roku maturzysta dostał się na studia, rodzic może pomniejszyć podatek o całą ulgę prorodzinną.
Preferencję tę nalicza się za każdy miesiąc, w którym zostały spełnione warunki do odliczenia. Ma to szczególne znaczenie, gdy dzieci są pełnoletnie (do 25 lat), lecz nadal się uczą. Osoba kończąca dany etap kształcenia formalnie przestaje być uczniem szkoły z chwilą otrzymania świadectwa. Jeśli jednak zamierza kontynuować naukę, nie traci automatycznie statusu osoby uczącej się.
Ulga za wszystkie 12 miesięcy przysługuje zatem na ucznia kontynuującego naukę w szkole oraz maturzystę, który podjął naukę w szkole wyższej. Jeśli dziecko kończy w danym roku pewien etap nauki i zaczyna następny, to zasadniczo rodzic ma prawo do odliczenia jej za cały rok podatkowy.