Pan Robert otrzymał już PIT-11 od swojego pracodawcy, chce więc jak najprędzej wypełnić zeznanie roczne PIT-37 i wysłać je do urzędu skarbowego. – Zastanawiam się, czy nie rozliczyć się z fiskusem za 2013 r., wysyłając zeznanie drogą elektroniczną. Nie wiem jednak, jak to zrobić i czy to bezpieczny sposób. Jak najprościej wysłać PIT? – pyta.
Ernest Frankowski doradca podatkowy, starszy menedżer w Deloitte / Media
PIT za 2013 r. można wysyłać tradycyjnie, czyli wypełnić papierowy formularz, podpisać go i nadać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub zanieść osobiście do urzędu skarbowego. Taki sposób wysyłania deklaracji podatkowych powinny wybrać osoby, które nie radzą sobie z obsługą komputera lub nie mają dostępu do internetu. Muszą jednak pamiętać o tym, aby wypełnić obecnie obowiązujący formularz PIT, po wypełnieniu podpisać go, a kopię przechowywać przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Składając zeznanie za 2013 r., trzeba jego kopię zachować do końca 2019 r.
Z kolei dla tych, którzy nie mają problemów z dostępem i obsługą komputera oraz internetu, najłatwiejszym sposobem będzie wysłanie zeznania rocznego drogą elektroniczną. Aby wysłać e-PIT, nie trzeba wychodzić z domu ani ponosić żadnych dodatkowych opłat, a sama wysyłka jest dość prosta.
W praktyce podatnicy mają dwie możliwości: mogą wypełnić formularz interaktywny lub skorzystać z darmowej aplikacji e-Deklaracje Desktop. Formularz i aplikację można pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl. W obu przypadkach niezbędne jest oprogramowanie (patrz porada eksperta).
Osoby, które zdecydują się na wypełnienie formularza interaktywnego PIT-37, muszą go ściągnąć na swój komputer i otworzyć. Z wyglądu nie różni się on niczym od formularza papierowego. Dane z PIT-11 trzeba przenieść do odpowiednich pól PIT-37, a następnie zeznanie podpisać. Można wybrać podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub użyć danych autoryzujących. Chodzi o imię, nazwisko, datę urodzenia, identyfikator podatkowy (PESEL – dla osób fizycznych), a także kwotę przychodu z zeznania rocznego za 2012 r. Większość podatników powinna podpisać formularz stosując drugi ze sposobów, nie wiąże się on bowiem z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Po wysłaniu formularza trzeba jeszcze pamiętać o pobraniu urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Jest to dokument równorzędny z pieczątką na formularzu papierowym złożonym osobiście w urzędzie oraz potwierdzeniem nadania listu poleconego z formularzem PIT w środku.
Podatnicy, którzy chcą wypełnić zeznanie, korzystając z aplikacji e-Deklaracje Desktop, postępują bardzo podobnie do wysyłających formularz interaktywny. Różnica polega na tym, że robią to w oknie aplikacji, a nie bezpośrednio w programie Adobe Reader. Po otwarciu programu trzeba wybrać odpowiedni druk na ekranie komputera, przenieść dane z PIT-11 oraz obliczyć podatek. Zeznanie możemy podpisać stosując e-podpis lub dane autoryzujące. Po wysłaniu go do urzędu skarbowego trzeba pamiętać o pobraniu UPO. Zeznanie i poświadczenie odbioru trzeba przechowywać przez pięć lat.

Jakie zeznania za 2013 r.prześlemy przez internet

PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Podstawa prawna
Par. 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2012 r. poz. 1537 z późn. zm.).
Par. 1 pkt 49–53 rozporządzenia ministra finansów w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 669).

PORADA EKSPERTA

Wysyłanie PIT przez internet to już popularna i sprawdzona w Polsce metoda rozliczeń z fiskusem. Od lat sposób działania nie zmienił się. Złożenie e-deklaracji realizowane jest za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem albo bez użycia takiego podpisu. Wybór jednej z tych metod warunkuje to, o czym podatnik powinien bezwzględnie pamiętać. W przypadku e-deklaracji, którą chcemy złożyć z użyciem bezpiecznego e-podpisu, należy pamiętać o zakupieniu zestawu do składania bezpiecznego e-podpisu. Ponadto konieczne jest posiadanie zainstalowanego programu Adobe Reader w wersji co najmniej 9.0.0. oraz odpowiedniej wtyczki (plug-in) w wersji 4.0.0 udostępnianej np. na stronie www.e-deklaracje.gov.pl. Należy pamiętać, że tą metodą składamy deklaracje poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie interaktywnego formularza PDF.
W przypadku gdy chcemy wysłać e-deklarację niewymagającą bezpiecznego e-podpisu, należy pobrać, zainstalować i użyć programu e-Deklaracje Desktop. Wówczas instalacja wspomnianej wcześniej wtyczki nie jest konieczna.
Warto także pamiętać, aby w miarę możliwości nie zostawiać kwestii złożenia e-deklaracji do ostatniego dnia. Wcześniejsze złożenie deklaracji to również szansa na szybszy zwrot nadpłaty podatku. Z kolei w przypadku konieczności jego dopłaty wciąż można to zrobić w innym terminie niż złożenie zeznania. Ustawodawca nie wymaga, aby data złożenia deklaracji i data płatności pokrywały się (zakładając, że obie będą miały miejsce przed końcem kwietnia).