TAK. Pod warunkiem że małżonkowie spełniają następujące warunki: cały zeszły rok pozostawali ze sobą w związku małżeńskim i przez ten czas istniała między nimi wspólność majątkowa. Wprawdzie sąd orzekł o rozwodzie w 2013 r., ale wyrok uprawomocnił się dopiero w 2014 r. Małżonkowie zachowują więc prawo do wspólnego rozliczenia za 2013 r. (o ile przez cały zeszły rok mieli wspólność majątkową).
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o PIT małżonkowie mogą być opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów po wcześniejszym odliczeniu, odrębnie przez każdego z nich, składek ubezpieczeniowych i niektórych ulg podatkowych. Podatek w takiej sytuacji jest równy podwójnej wysokości daniny obliczonej od połowy łącznych dochodów.