Podatnicy, którzy w 2012 r. pomogli potrzebującym, oddając krew czy osocze, mogą przy rozliczaniu rocznego zeznania podatkowego skorzystać z ulgi na krew. Nie wszyscy honorowi krwiodawcy zaoszczędzą jednak w ten sposób na podatku, w dodatku przywilej ten podlega limitowi – przypomina Tax Care.

Jeśli w ubiegłym roku podatnik oddał nieodpłatnie krew lub jej składniki (np. osocze) i został przy tym zarejestrowany w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi (np. w regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa), przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi dla honorowych dawców krwi. Zastosować ją można także wtedy, gdy krew została oddana w stacji krwiodawstwa ze wskazaniem dla konkretnej osoby, np. dla członka rodziny – wyjaśnia Tax Care.

Konieczne jest zaświadczenie

Honorowy krwiodawca, który chce dokonać odliczenia, musi mieć zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie pobranej krwi lub jej składników. Nie trzeba go co prawda składać wraz z zeznaniem podatkowym, ale fiskus może się o nie upomnieć w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe. Oznacza to, że w przypadku zeznania za 2012 r., składanego do końca kwietnia 2013 r., zaświadczenie należy przechowywać do końca 2018 roku.

Jaką kwotę odliczyć?

Ulga dla krwiodawców polega na możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania o odpowiednio przeliczoną wartość oddanej krwi lub jej składników. Obowiązującym przelicznikiem darowizny na cele krwiodawstwa jest iloczyn litrów oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników oraz kwoty 130 zł. Niestety, nie zawsze uda się przy rozliczaniu podatku uwzględnić całą wartość darowizny. Ulga z tytułu krwiodawstwa nie może bowiem przekroczyć 6% podstawy opodatkowania i to łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz cele szlachetne.

Przykład

Podatnik zajmujący się produkcją mebli przekazał w 2012 r. na cele kultu religijnego drewniane ławki do kościoła o wartości 4500 zł. Oddał też honorowo 2 litry krwi i 1 litr osocza, co w przeliczeniu oznaczało darowiznę w wysokości 390 zł (3 litry*130 zł). Dochód podatnika za 2012 r. wyniósł 80 000 zł, zatem w jego przypadku maksymalna kwota odliczenia to 4800 zł (80 000 x 0,06). Ponieważ łączna wartość darowizn (krew i cele kultu religijnego) wynosi 4890 zł i przekracza o 90 zł maksymalną kwotę odliczenia w wysokości 4800 zł, kwota 90 zł nie będzie mogła pomniejszyć podstawy do opodatkowania.

Odliczenie możliwe w dwóch zeznaniach

Informację o kwocie przekazanej darowizny, kwocie odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (nazwę i adres jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której krew została oddana) podatnik zamieszcza w załączonym do odpowiedniej deklaracji formularzu PIT/O. Co ważne, podatnik, który uzyskał w ubiegłym roku przychody z kilku różnych źródeł i w związku z tym ma obowiązek złożyć dwa zeznania (na przykład PIT-36 z działalności gospodarczej opodatkowanej skalą oraz PIT-28 z najmu prywatnego), ma możliwość dokonania odliczenia w każdym z tych zeznań (nie może natomiast jednak odliczyć tej samej kwoty dwukrotnie). Takie rozwiązanie będzie korzystne w sytuacji, gdy podatnik – podobnie jak we wskazanym wyżej przykładzie – przekroczył 6-proc. limit odliczeń od dochodu. W takiej sytuacji kwotę nieodliczoną od dochodu w PIT-36 – czyli w naszym przykładzie 90 zł – będzie mógł odliczyć od przychodu w PIT-28 z najmu prywatnego. Termin złożenia PIT-28 już co prawda minął (31 stycznia), ale jeśli podatnik nie uwzględnił w nim odliczenia, może to zrobić za pomocą korekty PIT-28.

Niestety, z ulgi dla honorowych krwiodawców nie mogą skorzystać osoby rozliczające się z fiskusem za pomocą podatku liniowego oraz karty podatkowej. Odliczenia dokonać mogą podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych (według stawek skali podatkowej od osiągniętego dochodu) oraz podatnicy na ryczałcie ewidencjonowanym (od osiągniętego przychodu). Oznacza to, że przedsiębiorcy na liniowym lub karcie podatkowej mają prawo odliczyć ulgę na krew tylko wtedy, gdy zarabiają dodatkowo na przykład na etacie.

Katarzyna Miazek, Tax Care
Agata Szymborska-Sutton, Tax Care