Rodzice, których dzieci mają młodzieżowe konta bankowe, nie muszą martwić się o rozliczenie podatku od odsetek dopisywanych do takiego rachunku. Powinien go rozliczyć sam bank.
Zasada ta ma zastosowanie również wtedy, gdy bank dopisze do konta dziecka dwukrotnie wyższe odsetki, np. za dobre oceny na świadectwie szkolnym. Taki sposób premiowania młodych posiadaczy kont bankowych wprowadził ostatnio Toyota Bank. Oferta ta zakłada, że wszyscy uczniowie, którzy mają lub założą młodzieżowe konto Click i pochwalą się świadectwem szkolnym z wyróżnieniem, otrzymają 100 proc.więcej odsetek od środków na koncie w przypadku średniej ocen w przedziale 4,75–4,99 lub nawet 200 proc., jeśli średnia będzie równa lub wyższa niż 5,0. Maksymalna kwota odsetek wynosi odpowiednio 100 zł i 200 zł. Dodatkowe odsetki będą naliczane od zgromadzonych oszczędności do końca czerwca 2013 r.
O ile zgodnie z ustawą o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) dochody małoletnich dzieci dolicza się do dochodów rodziców i rozlicza w zeznaniu rocznym, to dochody kapitałowe podlegają odrębnemu rozliczeniu.
– W przypadku osiągania przez małoletnich dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych zasady ich opodatkowania są analogiczne do dorosłych podatników – mówi Grzegorz Grochowina, ekspert w KPMG.
Wyjaśnia, że od odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym małoletniego 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy pobierany jest bezpośrednio przez płatnika, czyli bank. Dochodów takich nie wykazuje się w rozliczeniu rocznym.
Toyota Bank poinformował DGP, że podatek od dochodów kapitałowych na młodzieżowym koncie Click jest pobierany od wszystkich posiadaczy, bez względu na wiek. Z kolei rozliczenie, z uwagi na miesięczną kapitalizację odsetek, również odbywa się w cyklu miesięcznym.
To, że małoletni uzyskują takie dochody, nie oznacza, że rodzice dzieci utracą prawo do preferencyjnego rozliczenia PIT.
– Tego rodzaju dochody nie mają wpływu na możliwość skorzystania z rozliczenia się razem z małoletnim czy też ulgę na dziecko – mówi Grzegorz Grochowina.
W sytuacji gdyby konto dziecka obsługiwał zagraniczny bank (np. rodzice założyli konto dziecku podczas zagranicznego wyjazdu), rodzice będą musieli wykazać kwotę podatku oraz kwotę podatku pobranego ewentualnie za granicą w swojej rocznej deklaracji PIT-36. Zagraniczna instytucja finansowa nie ma bowiem obowiązku pobrania podatku od odsetek według obowiązującej w Polsce stawki 19-proc.

Rodzaje dochodów małoletnich

Doliczane do dochodów rodziców (przykładowe):
– renta,
– prawa majątkowe (zaległa pensja zmarłego rodzica),
– kapitał pieniężny (z papierów wartościowych).


Niedoliczane do dochodów rodziców (przykładowe):
– wynagrodzenie na podstawie stosunku pracy, umowy
-zlecenia, umowy o dzieło, praktyk uczniowskich,
– stypendium,
– z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku (np. książek, zabawek).W takim przypadku rodzic składa odrębne zeznanie na imię i nazwisko dziecka oraz podpisuje je w jego imieniu.