Ministerstwo Finansów nie przewiduje obecnie możliwości rozszerzenia katalogu odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej – wynika z odpowiedzi resortu na interpelację poselską (nr 14002/13).

Sprawdź koniecznie: PIT 2014: Ulga rehabilitacyjna. Jak odliczyć wydatki na dojazd

Warto przeczytać: Ulga rehabilitacyjna w PIT: Jak udokumentować wydatki

Interpelacja dotyczyła głównie możliwości odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków osób niepełnosprawnych na dojazdy własnym samochodem, np. do pracy czy na zakupy. Artykuł 26 ust. 1 pkt 14 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) pozwala skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, gdy samochód stanowi własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy lub podatnika mającego taką osobę na utrzymaniu, ale tylko w związku z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Przy tym w roku podatkowym można w takim przypadku potrącić od dochodu (podstawy opodatkowania) maksymalnie 2280 zł.
Posłanka Małgorzata Niemczyk (PO), która złożyła interpelację, w piśmie skierowanym do resortu podkreśla, że niedopuszczalne jest wyłączenie w tym przepisie możliwości odliczenia wydatków związanych z dojazdem własnym osoby niepełnosprawnej chociażby do pracy czy sklepu. Często bowiem osoby poruszające się na wózku inwalidzkim nie mają możliwości dotarcia do tych miejsc w inny sposób.
Resort wskazuje jednak, że istniejący katalog odliczeń, mimo że nie przewiduje wszystkich kosztów ponoszonych przez osobę niepełnosprawną, jest bardzo szeroki. Ponadto – zaznacza MF – system podatkowy nie jest głównym instrumentem pomocy państwa dla osób niepełnosprawnych, a jedynie dodatkową jej formą.
W rozliczeniu za 2011 rok z ulgi rehabilitacyjnej skorzystało prawie 1,1 mln podatników, a łączna kwota odliczeń to prawie 2,5 mld zł