Zakup na kredyt lokalu mieszkalnego w budynku powstałym na skutek przebudowy już istniejącego obiektu nie jest tym samym co zakup mieszkania w budynku nowo wybudowanym i nie daje prawa do korzystania z ulgi odsetkowej. Taką interpretację przepisów ustawy o PIT potwierdził NSA.
W sprawie podatnik złożył w urzędzie skarbowym PIT-37 za 2008 r., w którym odliczył w ramach ulgi odsetkowej (ulga dla podatników dająca możliwość odliczenia odsetek na spłatę kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych). Naczelnik urzędu skarbowego zakwestionował tę deklarację, ponieważ zakupiony przez podatnika wraz z małżonką lokal powstał w wyniku przebudowy istniejących budynków magazynowych na budynki mieszkalne z garażami. Według organu podatkowego tym samym brak jest podstaw do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, w wyniku tej inwestycji nie powstał bowiem nowo wybudowany budynek mieszkalny. Za potwierdzenie tego organ uznał decyzję urzędu miasta dotyczącą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i nadbudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejących budynków magazynowych na budynki mieszkalne.
Sprawa podatnika trafiła do NSA, który podzielił stanowisko fiskusa. Sędzia Jerzy Rypina podkreślił, że gdyby ustawodawca zamierzał objąć ulgą także zakup mieszkania w budynku przebudowanym, to byłoby to wprost określone w przepisie.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 24 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1486/10.