Płatnicy, którzy wypełnią PIT-11 na złym druku, nie będą wzywani do skarbówki i nie zostaną ukarani grzywną - mówi Renata Domasiewicz, naczelnik wydziału krajowej ewidencji podatników w departamencie administracji podatkowej Ministerstwa Finansów.
Pracodawcy nie wiedzą, dlaczego muszą żądać od pracowników wskazania ich identyfikatora podatkowego – NIP lub PESEL, aby wpisać go m.in. w PIT-11. Z jakich regulacji wynika ten obowiązek?
Z art. 11 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Z przepisu tego wynika, że m.in. płatnicy muszą żądać od podatników podania identyfikatora i podawać go organom podatkowym na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych. Z kolei podatnicy mają obowiązek podawać identyfikator podatkowy na żądanie płatników oraz inkasentów i niepodatkowych należności budżetowych.
Zatem osoby powinny poinformować płatnika (pracodawcę) o swoim identyfikatorze podatkowym. Natomiast płatnik w informacji PIT-11 powinien wykazać podany przez podatnika identyfikator.
Załóżmy, że pracownik nie powiadomił swojego szefa np. o tym, że prowadzi poza etatem firmę i powinien posługiwać się NIP. Co to oznacza dla pracodawcy? Czy jakieś sankcje grożą pracownikowi?
Niestety płatnik nie ma możliwości weryfikacji poprawności i aktualności identyfikatora podatkowego osoby, wobec której musi np. wystawić informację PIT-11. Płatnik może co najwyżej żądać podania przez podatnika identyfikatora. Jednocześnie nie może badać statusu podatkowo-płatniczego pracowników. Jeżeli pracownik nie poinformuje płatnika (pracodawcy) o tym, że jego właściwymi identyfikatorem jest NIP, to płatnik (pracodawca) w informacji PIT-11 powinien podać PESEL jako identyfikator podatkowy pracownika. Ważne jest, aby płatnik (pracodawca) wskazał któryś z tych identyfikatorów podatkowych w celu zapewnienia jednoznacznej identyfikacji podatnika przez organ podatkowy
Kodeks karny skarbowy nie przewiduje sankcji karnych za podanie przez płatnika identyfikatora podatnika, który jest niezgodny ze stanem rzeczywistym (tj. PESEL zamiast NIP lub NIP zamiast PESEL). Nie przewiduje również sankcji karnych dla osoby za niepoinformowanie płatnika o obowiązującym identyfikatorze podatkowym.
Resort finansów obiecał na łamach DGP, że do urzędów skarbowych trafią wytyczne, aby nie nakładać kar na płatników za błędnie podany identyfikator w PIT-11. Czy takie pismo zostało już wysłane?
Tak. Takie zalecenia zostały przesłane do wszystkich dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych. Ministerstwo Finansów zaleciło racjonalne podejście do podatników i płatników w kontekście stosowania i wdrażania zmian zasad identyfikacji podatkowej i aktualizacji przez nich danych ewidencyjnych.
Poprosiliśmy urzędników, aby nie wzywali płatników w przypadku podania przez nich w informacji PIT-11 nieaktualnego identyfikatora (pracownika), pod warunkiem że dane podane przez płatnika umożliwiają identyfikację tego podatnika.
A czy płatnik dostanie sankcje, gdy pomyli druk PIT-11 i wypełni go na formularzu ubiegłorocznym?
Urzędnicy będą również przyjmować druki PIT-11, jeżeli są one składane na nieobowiązujących drukach, a ich jedyną wadą miałyby być kwestie z zakresu zastosowanego identyfikatora podatnika, dla którego wystawiono PIT-11.