Na wystawienie i przesłanie PIT-11 za ubiegły rok pracodawcy mają czas do jutra. Informacja musi trafić do podatnika i urzędu skarbowego. Za niedopełnienie tych obowiązków płatnicy mogą być ukarani.

1. PIT-11 to informacja o zarobkach i pobranych w ciągu roku zaliczkach przez pracodawcę

Wypełnienie informacji PIT-11 płatnik musi rozpocząć od poz. 1, w której podaje swój NIP. Następnie w poz. 4 trzeba wpisać rok, którego informacja dotyczy. W naszym przypadku będzie to 2011. W kolejnych rubrykach – 5 i 6 – wystarczy podać urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja (urząd skarbowy właściwy dla podatnika) oraz zaznaczyć kwadrat: złożenie informacji lub jej korekta.
W części B płatnik podaje swoje dane. Musi zacząć od zaznaczenia kwadratu z informacją, czy jest osobą fizyczną czy nie. Następnie wpisuje pełną nazwę i REGON lub w przypadku osób fizycznych: nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia. Część C poświęcona jest danym podatnika. Płatnik wpisuje tu NIP lub PESEL, w zależności od formy zatrudnienia. Gdy zatrudnia osobę fizyczną nieprowadzącą firmy lub niebędącą podatnikiem VAT, identyfikatorem podatkowym będzie PESEL. Gdy jest to przedsiębiorca lub podatnik VAT, konieczne jest wpisanie NIP. W tej części trzeba też uzupełnić rubryki dotyczące miejsca zamieszkania podatnika.
Płatnik w informacji PIT-11 musi podać wysokość kosztów uzyskania przychodów (część D). W części E wykazuje dochody podatnika (przychód minus koszty), pobrane zaliczki oraz składki.
Ostatnie rubryki przeznaczone są m.in. na podpis i pieczątkę osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na złożenie PIT-11
W pełnej wersji artykułu znajdziesz pozostałe porady:
2. Czy płatnik ma obowiązek wystawiania na wniosek pracownika informacji PIT-11 także w trakcie roku?
3. Czy Pracodawca może wybrać sposób złożenia lub wysłania do urzędu informacji za 2011 r.?
4. Jak złożyć elektroniczną deklarację
5. Czy za złożenie nieaktualnego formularza PIT-11 grozi grzywna
6. Czy za sporządzenia w terminie PIT-11 płatnik może dostać grzywnę ze skarbówki?