Wypełniając zeznanie roczne za 2011 r., podatnicy mogą skorzystać z możliwości obniżenia należnego podatku przez zastosowanie preferencyjnych form rozliczenia. Jedną z nich jest możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem.
Osoba posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródła przychodów. Za osobę fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce zgodnie z ustawą o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) uważa się osobę, która posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych, bądź też przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
Rezydencję można jednak utracić w trakcie roku na rzecz rezydencji innego państwa. Wystarczy np. przenieść centrum interesów życiowych za granicę, przeprowadzając się razem z najbliższą rodziną z zamiarem osiedlenia się na stałe w innym państwie.