Do rozliczenia dochodów za 2011 rok będzie miał zastosowanie nowy wzór rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których zobowiązane są organy rentowe (rozporządzenie z 9 listopada 2011 r., Dz.U. nr 252, poz. 1515).
Dorota Gaweł, konsultant w ECDDP, wyjaśnia, że w przypadku gdy płatnikiem PIT jest organ rentowy, sporządza on rozliczenie roczne za podatnika, bez potrzeby składania przez niego jakichkolwiek oświadczeń. Podatek rozliczany jest na formularzu PIT-40A/11A, który może pełnić dwojaką funkcję. Przede wszystkim stanowi roczne obliczenie podatku przez płatnika, co zwalnia podatnika z obowiązku składania zeznania. Jednocześnie formularz ten może pełnić rolę informacji o dochodach, stanowiącej podstawę do rozliczenia podatku na zasadach ogólnych.
Sporządzenie rozliczenia rocznego przez organ rentowy nie zamyka drogi do samodzielnego złożenia zeznania PIT-37 albo PIT-36 według zasad ogólnych – podkreśla Dorota Gaweł.
Jeżeli zatem emeryt czy rencista będzie chciał skorzystać np. z ulgi rehabilitacyjnej, możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, powinien potraktować przekazany mu formularz PIT-40A jako informację o dochodach, od których odliczy przysługujące mu ulgi samodzielnie składając zeznanie.
Z rozliczenia podatku przez płatnika (PIT-40) mogą także korzystać inni podatnicy, w tym osiągający dochody z pracy. Jednak w tym wypadku – w odróżnieniu od rozliczenia przez organ rentowy – wymagane jest złożenia płatnikowi oświadczenia (PIT-12), do 10 stycznia następnego roku. Podatnik wskazuje w nim, że poza dochodami od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem opodatkowanych ryczałtowo, np. wygranych w konkursach, z dywidend, z papierów wartościowych, z odpłatnego zbycia nieruchomości.
– Ponadto nie korzysta z odliczeń od podatku lub dochodu, ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dzieci – wylicza Dorota Gaweł.
W konsekwencji rozliczenie przez płatnika oznacza brak możliwości skorzystania z preferencji podatkowych w postaci ulgi czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem.
Etap legislacyjny
Jutro wchodzi w życie