Firmy działające w określonych branżach będą mogły wpłacić zaliczki na PIT za październik do 20 maja 2021 r., za listopad do 20 czerwiec 2021 r., a za grudzień do 20 lipca 2021 r.
Wynika tak z opublikowanego projektu rozporządzenia ministra finansów.
Chodzi o zaliczki od przychodów:
  • ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy,
  • z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, tj. przez osoby na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, z praw autorskich i praw pokrewnych.
Przesunięcie terminu nie dotyczy więc zaliczek od przychodów menedżerów, członków zarządów i rad nadzorczych ani innych kategorii przychodów z działalności wykonywanej osobiście (np. osiąganych przez biegłych i radnych). Z przesunięcia nie skorzystają też osoby, które uzyskują przychody od zagranicznych firm i same obliczają za siebie zaliczki na PIT, a następnie wpłacające do urzędu skarbowego.
Przesunięcie nie dotyczy też wszystkich płatników. Mogą z niego skorzystać tylko ci, którzy „ponieśli negatywne konsekwencje z powodu epidemii COVID-19”, a i to nie wszyscy. Ich przeważająca działalność musi bowiem być oznaczona według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 kodem: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z i 96.04.Z.
Chodzi więc m.in. o sprzedaż detaliczną ubrań i żywności, restauracje i inne placówki gastronomiczne oraz działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów, a także związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów.
Minister finansów już wcześniej przesunął terminy wpłacania zaliczek za marzec, kwiecień i maj br. – rozporządzeniem z 1 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 97). Na tej podstawie zaliczkę za maj trzeba zapłacić do 20 grudnia br. Zmiana ta objęła wszystkich płatników (niezależnie od kodu PKD), którzy ponieśli „negatywne konsekwencje z powodu epidemii COVID-19”.
Przepisy nie definiują tego pojęcia. Każdy płatnik musi sam przeanalizować, czy spełnia to kryterium. U każdego negatywne konsekwencje mogą przejawiać się w inny sposób, np. spadkiem przychodów, zachwianą płynnością finansową, poniesioną stratą.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego – w konsultacjach