Kto sprzedał nieruchomość w Polsce przed upływem 5 lat od nabycia i chce kupić mieszkanie, działkę lub dom w Wielkiej Brytanii, może skorzystać z preferencji w PIT tylko do końca 2020 r. – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o podatnika, który po matce zmarłej w 2005 r. odziedziczył udział w domu z działką, a następnie nabył kolejny udział w tej nieruchomości wskutek nieodpłatnego zniesienia współwłasności w 2019 r.
W lipcu 2020 r. sprzedał dom z działką. Za uzyskane pieniądze chce kupić nieruchomość w Wielkiej Brytanii. Spytał, czy będzie mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej, jeśli pieniądze ze sprzedaży domu wyda na zakup nieruchomości do końca 2020 r. Do końca tego roku trwa bowiem okres przejściowy dla Wielkiej Brytanii związany z brexitem, czyli z wyjściem tego kraju z Unii Europejskiej.
Dyrektor KIS wyjaśnił, że inne są skutki podatkowe sprzedaży: udziału objętego w spadku i udziału nabytego w wyniku zniesienia współwłasności. Otóż pieniądze ze sprzedaży udziału po zmarłej matce nie są przychodem podatnika, bo od końca roku, w którym nabył on spadek, minęło już 5 lat.
Co innego sprzedaż udziałów nabytych w wyniku zniesienia współwłasności – jest to przychód podatkowy, bo nie minęło jeszcze 5 lat. Dyrektor KIS potwierdził, że dochodem z tej sprzedaży będzie różnica pomiędzy ceną, pomniejszoną o poniesione koszty odpłatnego zbycia (w części dotyczącej udziału nabytego w drodze zniesienia współwłasności) a kosztami uzyskania przychodów ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o PIT.
Podatnik nie zapłaci jednak podatku, jeśli wyda pieniądze na własne cele mieszkaniowe, czyli np. zakup mieszkania lub domu. Zasadniczo ma na to 3 lata (czyli do końca 2023 r.), ale jeżeli chce kupić je w Wielkiej Brytanii, to ma czas jedynie do końca 2020 r. Bo tylko do 31 grudnia br. będzie to zakup nieruchomości położonej w państwie członkowskim UE.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 października 2020 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.614.2020.2.MT