W związku z koronawirusem część przedsiębiorców, będącymi płatnikami PIT, później wpłaci zaliczki na podatek i podatek zryczałtowany - wynika z opublikowanego w piątek projektu rozporządzenia resortu finansów. Dotyczy to m.in. branży gastronomicznej, branży spotkań, fitness, czy sprzedających na targowiskach.

"W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oraz wprowadzonymi ograniczeniami dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej powodującymi negatywne konsekwencje ekonomiczne dla przedsiębiorców będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, zasadne jest wprowadzenie kolejnych rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się przez płatników z ustawowego obowiązku wpłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników" - czytamy w OSR projektu rozporządzenia.

Zgodnie z projektem dotyczyć to będzie zaliczek na podatek i podatku zryczałtowanego określonych w art. 38 ust. 1 ustawy PIT (w zakresie zaliczek na podatek dochodowy, o których mowa w art. 31 ustawy PIT, ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy); zaliczek określonych w art. 42 ust. 1 ustawy PIT (w zakresie zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa odpowiednio w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy PIT, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych).

Reklama

W rozporządzeniu czytamy, że przedłużone terminy upływać będą: 20 maja 2021 r. – zaliczki na podatek i podatek zryczałtowany pobrane przez płatników w październiku 2020 r.; 20 czerwca 2021 r. – za listopad br.; 20 lipca 2021 r. – zaliczki za grudzień br.

Projekt wskazuje ponadto jakie branże będą objęte nowymi przepisami zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Będą to m.in. przedsiębiorcy sprzedający odzież w wyspecjalizowanych sklepach; żywność, napoje i wyroby tytoniowe na straganach i targowiskach. Rozporządzenie obejmuje też: restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów; działalność fizjoterapeutyczną; działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych.

Zaliczki będą później płacili też przedsiębiorcy prowadzący obiekty służące poprawie kondycji fizycznej, czy rozrywce.

Według resortu finansów, nowe regulacje obejmą ok. 70 tys. podmiotów.