Rozwodnik, który sprzedał grunt, by spłacić udział małżonki w ich wspólnym domu, musi zapłacić PIT od dochodu ze zbycia, jeżeli od nabycia ziemi nie minęło 5 lat – stwierdził dyrektor KIS.
Podatnik poinformował, że grunt dostał w darowiźnie od rodziców i że od darowizny do jego sprzedaży nie upłynęło jeszcze 5 lat. Zasadniczo w takiej sytuacji trzeba zapłacić podatek od dochodu ze sprzedaży (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT).
Podatnik liczył jednak na to, że nie zapłaci daniny, bo postanowił skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Przysługuje ona wtedy, gdy pieniądze ze zbycia zostaną przeznaczone na cel mieszkaniowy, np. zakup domu (art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT).
Podatnik poinformował, że pieniądze przeznaczył w całości na spłatę udziału byłej żony w domu, który kupili niegdyś do wspólnego majątku.
Mężczyzna wyjaśnił, że obecnie mieszka w nim wraz z dziećmi, ale stał się jego jedynym właścicielem dopiero po całkowitej spłacie i wyprowadzce byłej małżonki. Dodał, że dopiero teraz może też swobodnie korzystać ze wszystkich pomieszczeń. Wcześniej – jak twierdził – żona zamykała je przed nim na klucz.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że przeznaczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na spłatę zobowiązania wobec byłej żony (powstałego w wyniku podziału majątku wspólnego) nie jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT. Jest to wydatek z tytułu podziału majątku wspólnego w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej – wyjaśnił dyrektor KIS.
Podobne stanowisko prezentował już wcześniej, m.in. w interpretacji z 10 sierpnia 2020 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.437.2020.1.MD). Dotyczyła ona mężczyzny, który za pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia kupił mieszkanie dla byłej żony. Dzięki temu sam stał się jedynym właścicielem nieruchomości, w której obecnie mieszka. Sądził, że przysługuje mu ulga mieszkaniowa, ale także spotkał się z odmową ze strony dyrektora KIS, tyle że z innego powodu. Organ uzasadnił, że kupując nowy lokal, mężczyzna nie zaspokoił własnych potrzeb mieszkaniowych, tylko potrzeby byłej żony. Pisaliśmy o tym w artykule „Ulga tylko na własny cel mieszkaniowy” (DGP nr 161/2020).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 6 października 2020 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.632.2020.1.DB