W tym roku do OPP trafiło 907 mln zł – podało Ministerstwo Finansów w informacji dotyczącej 1 proc. należnego podatku dochodowego przekazanego w rozliczeniu za 2019 r.
To o 32,6 mln zł więcej niż w ubiegłym roku i o 143,1 mln zł więcej niż dwa lata temu (gdy podatnicy przekazali organizacjom 764 mln zł)
Średnio każdy z podatników zasilił w tym roku konto wybranej organizacji pożytku publicznego kwotą ponad 61 zł (rok wcześniej było to 60 zł, a dwa lata wcześniej 54 zł).
Na przekazanie 1 proc. swojego podatku zdecydowało się w tym roku 14,8 mln osób (rok wcześniej 14,5 mln, a w 2018 r. – ponad 14,1 mln). Najwięcej spośród tych osób – 2282 rozliczyło się w urzędach podległych Izbie Administracji Skarbowej (IAS) w Warszawie. Podatnicy ci przekazali prawie 203,4 mln zł.
Z kolei 1886 podatników, którzy złożyli swoje zeznania w organach podległych izbie w Katowicach, przekazało organizacjom pożytku publicznego 108,2 mln zł.
W sumie obdarowanych zostało prawie 8743 OPP, czyli o 126 mniej niż rok wcześniej. Prawie jedną trzecią całej kwoty pochodzącej z 1 proc. za 2019 r. otrzymały cztery organizacje. Najwięcej, ponad 184,5 mln zł (chociaż o 1 mln zł mniej niż rok wcześniej), dostała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. Pozostałe trzy organizacje otrzymały znacznie mniej: Avalon, która również pomaga niepełnosprawnym – ponad 50,6 mln zł, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” – ponad 42,5 mln zł, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – ponad 17,2 mln zł.
Przypomnijmy, że w tym roku zeznania sporządzane przez skarbówkę zawierały już numer OPP, którą podatnik wybrał rok wcześniej (przy czym wybór można było zmienić).