Urząd może zgodzić się na zmniejszenie zaliczek na PIT, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że jego dochód w całym roku będzie znacząco niższy niż w poprzednim. W przeciwnym razie organ ma prawo odmówić obniżki – orzekł WSA w Warszawie.
Chodziło o mężczyznę, który wystąpił do urzędu skarbowego o ograniczenie poboru zaliczek na PIT, bo – jak tłumaczył – pobierane w niezmienionej wysokości byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku za cały 2019 r. Wyjaśnił, że w tym czasie będzie pracował na statku morskim należącym do firmy z siedzibą w Singapurze. A zgodnie z umową polsko-singapurską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i ustawą o PIT będzie mógł skorzystać z ulgi abolicyjnej. W efekcie spodziewa się, że jego zobowiązanie podatkowe będzie znacząco niższe niż w 2018 r.
Naczelnik urzędu skarbowego odmówił ograniczenia poboru zaliczek. Uznał, że podatnik nie wykazał, iż zaliczki będą niewspółmiernie wysokie w stosunku do zobowiązania za cały 2019 r. Ponadto z danych uzyskanych przez organ wynikało, że firma ma siedzibę w Hongkongu, a nie w Singapurze. Natomiast z książeczki żeglarskiej wynikało, że mężczyzna ma gwarancję zatrudnienia na statku tylko do końca stycznia 2019 r.
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie podtrzymał decyzję naczelnika urzędu.
Podatnik przegrał również przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Za kluczowe sąd uznał to, że podatnik wykazał zatrudnienie na statku singapurskim jedynie do końca stycznia 2019 r.
‒ To, że podatnik miał pracować przez miesiąc na statku morskim, nie oznacza, że taką pracę będzie wykonywał przez kolejne miesiące lub cały 2019 r. – stwierdził sędzia Piotr Dębkowski.
Dodał, że w pozostałych miesiącach mężczyzna mógłby podejmować inne prace, z których dochód byłby opodatkowany w Polsce.
Sędzia podkreślił, że organ może zgodzić się na zmniejszenie zaliczek na PIT tylko, jeśli podatnik uprawdopodobni, że jego dochody w całym roku będą znacząco niższe niż w roku poprzednim. Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 12 sierpnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2159/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia