Wypełniając zeznania podatnikom, Krajowa Administracja Skarbowa nie mogła zastosować wspólnego rozliczenia małżonków. Ale podatnicy nadal mogą sięgnąć po tę preferencję.
Z problemem zgłosił się do redakcji czytelnik. Tłumaczył, że skorzystał z usługi Twój e-PIT, czyli automatycznego rozliczenia przez Krajową Administrację Skarbową (do 30 kwietnia br.). Dlatego niczego w nim nie zmieniał.
Dopiero teraz, już po czasie (termin na rozliczenie za 2019 r. minął 1 czerwca br.) zorientował się, że skarbówka nie rozliczyła go wspólnie z żoną. Sądził, że tak zrobi, skoro rok wcześniej skorzystał z tej samej preferencji. Spytał więc, czy prawo do wspólnego rozliczenia z żoną już mu przepadło.
Reklama
Nie, podatnicy nadal mogą z niego skorzystać, składając korektę ubiegłorocznego zeznania.
Nie było to możliwe do końca 2018 r., ale potem przepisy się zmieniły, wskutek nowelizacji z 23 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2159). Wtedy w art. 6 ustawy o PIT został uchylony ust. 10, który uzależniał prawo do wspólnego rozliczenia od uwzględnienia tej preferencji już w zeznaniu złożonym w ustawowym terminie. Usunięcie tego zastrzeżenia spowodowało, że ze wspólnego rozliczenia można skorzystać również później, poprzez korektę zeznania. Jest na to 5 lat, czyli aż do momentu przedawnienia.
W tym samym czasie można też skorzystać z innych ulg, które nie zostały uwzględnione w złożonym już zeznaniu, np. termomodernizacyjnej, rehabilitacyjnej.