Podatnicy, którzy sami przygotowują oprogramowanie, nie są pewni, czy mogą korzystać z 5-proc. PIT. Fiskus nie chce zająć stanowiska w tej sprawie i unika jednoznacznej odpowiedzi na kłopotliwe pytania takich osób.
IP Box to ulga, która polega na zastosowaniu 5-proc. stawki podatku od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (czyli IP), takich jak autorskie prawo do programu komputerowego, patenty i prawa ochronne na wynalazek.
Michał Rodak, doradca podatkowy z Grant Thornton, ostrzega, że w przepisach jest luka, która może uniemożliwić skorzystanie z preferencji przedsiębiorcom samodzielnie wytwarzającym oprogramowanie.