Z dochodów za rok 2019 większość osób fizycznych może jak w ubiegłym roku rozliczyć się bez samodzielnego wypełniania zeznania – przez system e-PIT. Co ważne, nie wiąże się to z ograniczeniem prawa do przekazania 1 proc. podatku należnego wybranej organizacji.
Z przygotowanego przez urząd skarbowy rozliczenia mogą skorzystać podatnicy, którzy w 2019 r. osiągali przychody z umów o pracę, zlecenia, o dzieło i kapitałowe (PIT-37, PIT-38). To ułatwienie dotyczy także tych, którzy mają dodatkowe przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy i innych tego typu umów, jednak nie w ramach działalności gospodarczej (deklaracje PIT-28 lub PIT-36). Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, z elektronicznego rozliczenia na Twój e-PIT w zeszłym roku skorzystało 8,8 mln osób (wliczając w to zeznania wspólne małżonków).
ZOBACZ TEŻ: PIT-y i ulgi podatkowe
Jak przekazać 1 proc. organizacji pożytku publicznego (OPP)? Jeżeli w rozliczeniu za 2018 r. już raz to zrobiliśmy, skarbówka przekaże automatycznie odpowiednią kwotę tej samej organizacji także w tym roku. Jeśli więc nie zmieniliśmy zdania i chcemy ją wesprzeć po raz kolejny, pozostaje zaakceptować przygotowane przez urząd zeznanie.
Jeśli jednak postanowiliśmy w 2020 r. przekazać 1 proc. należnego podatku innej OPP, to też nic prostszego. Po zalogowaniu się do systemu wybieramy opcję „Zmieniam organizację”. Z wykazu uprawnionych wybieramy odpowiedni numer KRS (wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego) i zatwierdzamy zmianę. Możemy także zmienić cel szczegółowy, czyli wskazany zakres działań statutowych, na który chcemy, by organizacja przeznaczyła pieniądze z naszego podatku. W takim przypadku w tej samej opcji „Zmieniam organizację” wpisujemy nowy cel szczegółowy, pozostawiając widniejący w zeznaniu numer KRS. Znów zatwierdzamy zmianę i gotowe.
Może się zdarzyć, że OPP, którą wsparliśmy w zeszłym roku, już nie znajduje się na liście uprawnionych (przestała istnieć lub utraciła prawo zbierania 1 proc.). Jeśli tak będzie, w naszym zeznaniu nie będzie widniał żaden numer KRS. Możemy oczywiście wskazać inną organizację. Postępujemy wtedy tak, jakbyśmy przekazywali 1 proc. po raz pierwszy, czyli wybieramy z listy odpowiedni numer (z opcji „Wybieram organizację pożytku publicznego” dostępnej na ekranie głównym).
Warto skorzystać z przysługującego nam uprawnienia do wskazania instytucji pozarządowej, która dostanie 1 proc. naszego podatku należnego. Po pierwsze dlatego, że nic nas to nie kosztuje, a możemy zdecydować bezpośrednio o przeznaczeniu tylko tego niewielkiego odsetka i tak odprowadzanej do budżetu kwoty. Po drugie – bo fundacje i stowarzyszenia, które znajdują się na liście uprawnionych, nierzadko zajmują się najtrudniejszymi do rozwiązania problemami, z którymi centralne urzędy sobie nie radzą (nie bez powodu: są przecież bolączki, które najlepiej widać z najmniejszego dystansu, więc lokalne i oddolne organizacje znają się na nich lepiej niż administracja). Po trzecie zaś, dla większości z nich 1 proc. to najważniejsze źródło finansowania – gwarancja, że będą mogły pracować przez kolejny rok dla wspólnego dobra.