Środki z programów narodowego oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska na poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych są zwolnione z podatku. Nie trzeba ich zatem wykazywać w formularzu PIT.

O to, jak przy wypełnianiu PIT-a rozliczyć wsparcie na instalację fotowoltaiczną z programu "Mój prąd", pytał nasz czytelnik. Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wystartował w minionym roku. To zachęta, by we własnym domu zakładać mikroinstalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej. Beneficjenci mogą otrzymać na ten cel bezzwrotną dotację w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji, ale nie więcej niż 5 tys. zł – w praktyce najczęściej starają się o wsparcie w maksymalnej wysokości.

Innym programem skierowanym do właścicieli domów jednorodzinnych, realizowanym przez NFOŚ za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, jest „Czyste powietrze”. Można w nim starać się o dotację lub pożyczkę na wymianę źródła ciepła (np. na nowoczesny kocioł lub pompy ciepła) oraz na prace związane z termomodernizacją. Wysokość dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, a zakres prac objęty dofinansowywaniem - od wieku budynku. Pożyczka pod pewnymi warunkami może być częściowo umorzona.

ZOBACZ TEŻ: PIT-y i ulgi podatkowe

Ministerstwo Finansów wskazało w objaśnieniach podatkowych z 16 września ub.r., jak traktować wsparcie z tych programów w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika z nich, że środki z programów „Mój prąd”, i „Czyste powietrze” są zwolnione z podatku dochodowego. Nie trzeba zatem płacić podatku od otrzymanych dotacji ani kwot umorzonych pożyczek, ani też wykazywać tych środków w rocznym zeznaniu PIT. Objaśnienia zostały wydane na podstawie art. 14a par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej – co oznacza, że podatnik, który się do nich zastosuje, korzysta z ochrony prawnej, w razie gdyby fiskus zmienił zdanie.

Ministerstwo jako podstawę prawną wskazało art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwalnia z podatku niektóre środki z narodowego lub wojewódzkich funduszy. Przepis ten został w międzyczasie zmieniony nowelizacją z 16 października 2019 r. Sytuacji beneficjentów programów „Mój prąd” i „Czyste powietrze” w żaden sposób jednak nie pogarsza, a wręcz potwierdza ich prawo do zwolnienia z PIT. Według nowego brzmienia przepisu, które weszło w życie 23 listopada ub.r., z podatku zwolnione są świadczenia - w szczególności dotacji i kwoty umarzanych pożyczek - ze środków narodowego lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia, w tym środki przekazane za pośrednictwem banków.