Nowa preferencja w PIT będzie skłaniać do zawierania fikcyjnych umów. Skorzystają obie strony – ten, kto rzekomo zatrudni, i ten kogo „zatrudnią”.
Likwidacja PIT dla młodych do ukończenia 26. roku życia ma – jak napisano w projekcie z 10 czerwca br. – przyczynić się do większej aktywności zawodowej młodych ludzi.
– Aktywność może i będzie, ale fikcyjna – ostrzegają eksperci.