Za pośrednictwem nowej usługi rozliczyło się z fiskusem już ok. 2,9 mln osób – poinformowało wczoraj DGP Ministerstwo Finansów.
Z usługi Twój e-PIT można korzystać od 15 lutego br. i od początku cieszy się ona dużym zainteresowaniem. Już w pierwszym tygodniu za jej pośrednictwem zostało złożonych ponad 1 mln rozliczeń. Połowa zeznań PIT-37 złożonych od 15 lutego została przygotowana właśnie za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Około 25 proc. zeznań podatkowych zostało złożonych za pośrednictwem urządzeń mobilnych (telefon, tablet, smart TV).
– Kilkanaście tysięcy podatników zdecydowało się nie tylko na złożenie zeznania przygotowanego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, ale również na zapłatę podatku na konto urzędu skarbowego za pomocą płatności natychmiastowej zintegrowanej z usługą Twój e-PIT – poinformował DGP resort finansów.
Dla przypomnienia – Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) na podstawie danych, którymi dysponuje, przygotowała roczne zeznania PIT-37 i PIT-38 podatników. Deklaracje są dostępne na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. PIT-37 to zeznania osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a PIT-38 – podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (np. ze zbycia akcji).
Podatnicy do 30 kwietnia mają czas na zapoznanie się ze swoim zeznaniem oraz na jego ewentualną modyfikację. Do usługi Twój e-PIT można się zalogować za pomocą profilu zaufanego (do założenia od ręki, np. za pośrednictwem banku) albo danych podatkowych. W tym drugim wypadku należy podać: łączną kwotę przychodów z 2017 r. i jeden przychód z 2018 r. oraz – jako dodatkowy element autoryzacyjny – kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z deklaracji za 2017 r.
Aplikacja, w której są udostępniane zeznania, umożliwia podatnikowi nieograniczony czasowo wgląd do nich (także już po ich złożeniu) oraz dostęp do urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO) potwierdzającego rozliczenie.
Od rozliczeń za 2019 r. zeznania podatkowe mają być dostępne również dla przedsiębiorców rozliczających się na formularzach PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Co zrobić z PIT przygotowanym przez KAS

• Nic nie robić – wtedy PIT zostanie automatycznie uznany za wysłany 30 kwietnia;

• zaakceptować bez zmian i wysłać (za pomocą dwóch kliknięć) – w takiej sytuacji PIT zostanie uznany za złożony w dniu wysyłki;

• wprowadzić zmiany (np. dodatkowe ulgi), zaakceptować i wysłać – wtedy ten dzień będzie datą złożenia zeznania;

• odrzucić zeznanie i złożyć je samodzielnie papierowo lub elektronicznie;

• nie odrzucać zeznania, a mimo to złożyć je samodzielnie (papierowo lub elektronicznie).