Podatnik traci prawo do karty podatkowej, gdy jego małżonek zostaje wspólnikiem spółki osobowej prowadzącej działalność w tym samym zakresie – stwierdził dyrektor KIS.
Podobnie orzekł wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 maja 2018 r. (sygn. akt II FSK 1391/16).
Problem dotyczy małżonków specjalizujących się w tej samej dziedzinie. Z art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.) wynika wprost, że jeśli jedno z małżonków rozlicza się z fiskusem według karty podatkowej (np. lekarz, taksówkarz), to drugie z nich nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie.
Podatnicy uważają, że taki zakaz można ominąć, jeśli współmałżonek zostanie wspólnikiem w spółce osobowej, choćby nawet prowadziła ona działalność w tym samym zakresie. Argumentem ma być to, że przepisy mówią o drugim małżonku, a nie o uczestnictwie w spółce.
Tak samo myślała kobieta, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację. Zawodowo zajmuje się ona konserwacją i naprawą zabytkowych przedmiotów. Wybrała kartę podatkową.
Konserwacją zabytkowych przedmiotów miała też zajmować się spółka komandytowa, której wspólnikiem planował zostać mąż podatniczki. Kobieta sądziła, że nie straci z tego powodu prawa do karty podatkowej.
Innego zdania był jednak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przypomniał, że spółka komandytowa nie ma odrębnej podmiotowości prawnej. To nie ona, lecz jej wspólnicy muszą rozliczać się z fiskusem z uzyskiwanych przez nią dochodów. Oznacza to więc, że to oni wykonują działalność gospodarczą. W efekcie mąż kobiety podejmie działalność w tym samym zakresie, co ona – zauważył dyrektor KIS. Stwierdził więc, że podatniczka straci prawo do karty podatkowej.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 października 2018 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.413.2018.3.AP