W rozliczeniu z fiskusem można odliczyć wydatki poniesione na adaptację oraz wyposażenie mieszkań i domów. Warunek? Muszą być związane z potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności.
Oznacza to, że w przypadku każdego niepełnosprawnego wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań (budynków mieszkalnych) mogą być inne.
Co ważne, nie muszą mieć indywidualnego charakteru, jak to jest w przypadku zakupu sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych. Chodzi o to, że np. tablet (urządzenie), który nie ma żadnych dodatkowych funkcji, nie daje prawa do ulgi. Inaczej jest w sytuacji, jeżeli ma zainstalowaną specjalną instalację przystosowaną do aparatów słuchowych oraz oprogramowanie powiększające obraz, co jest niezbędne w przypadku osób niedowidzących. W sytuacji modernizacji lokali nie ma takich wymagań. Można to pokazać na przykładzie wydatków związanych z ogrzewaniem domu. Niepełnosprawny, który ma problemy z poruszaniem się, mieszka w domu jednorodzinnym ogrzewanym piecem węglowym znajdującym się w piwnicy. Schodzenie kilka razy dziennie po stromych schodach jest dla niego wręcz niewykonalne. Dlatego aby ułatwić sobie codzienne życie, kupuje piec centralnego ogrzewania z automatycznym podajnikiem. W takim przypadku może odliczyć wydatki na piec centralnego ogrzewania.
Inaczej będzie w przypadku ocieplenia domu. Taki wydatek nie jest związany z potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności. Brak ocieplenia jest uciążliwy dla każdej osoby mieszkającej w podobnych warunkach. Z kolei prace związane z dociepleniem budynku są podyktowane w każdym przypadku potrzebą remontu i modernizacji nieruchomości bez względu na to, kim są jej mieszkańcy. Dlatego brak podstaw do odliczenia wydatków.
Należy pamiętać, że wydatki na remont lub modernizację dotyczą mieszkania lub domu, ale nie z terenem z nim związanym, np. podjazdami, chodnikiem, podwórkiem. Dlatego preferencja przysługuje np. w przypadku wydatków na budowę podjazdu do wejścia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, poszerzenie drzwi, likwidację progów, założenie okien zamykanych z niskiego poziomu. Nie przysługuje w przypadku kosztów poniesionych na położenie chodnika przed domem.
PRZYKŁAD
Czy adaptacja łazienki pozwala na odliczenie
Pani Hanna ma orzeczoną niepełnosprawność ruchową. W 2017 r. wydała sporo pieniędzy na dostosowanie łazienki do swoich potrzeb. Zainstalowano w niej brodzik z kabiną prysznicową oraz położono terakotę antypoślizgową. Czy te wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
Tak. Wydatki na rehabilitację to m.in. te poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Adaptacja to np. położenie terakoty antypoślizgowej, likwidacja wanny i zainstalowanie brodzika z panelem prysznicowym i siedziskiem dla osób niepełnosprawnych ruchowo, założenie wiszącego sedesu oraz umywalki bez nogi umożliwiających swobodne podjechanie wózkiem, a także montaż wszelkiego rodzaju uchwytów, specjalnych baterii dla osób z niepełnosprawnymi dłońmi czy montaż drzwi przesuwnych.
Z licznych interpretacji fiskusa wynika, że wydatki poniesione na przebudowę łazienki można odliczyć. Pokażmy to na przykładzie. Niepełnosprawny ma problemy z ręką. To uniemożliwia mu korzystanie z kąpieli w wannie. Musiał więc dokonać przebudowy pomieszczenia. Z uwagi na małą powierzchnię łazienki wyburzono ściankę działową pomiędzy łazienką a przedpokojem, a następnie wybudowano dwie nowe, uzyskując w ten sposób wnękę prysznicową. Doprowadzono do niej instalację wodną i kanalizacyjną. Na zaizolowanym podłożu wnęki ułożono terakotę, a na ścianach glazurę w celu zabezpieczenia ich przed wodą. Wnękę wyposażono w zestaw prysznicowy umożliwiający kąpiel bez potrzeby trzymania rączki prysznica ani potrzeby jego regulacji. Wejście do wnęki prysznicowej i wyjście z niej nie powodują konieczności wysokiego unoszenia nóg. Wszystkie wydatki podatnik może odliczyć.