Oto najważniejsze informacje dotyczące ulgi rehabilitacyjnej w PIT.
Czy urząd uwzględni wszczepienie endoprotezy
Pani Zofia zapłaciła za operację biodra. Był to warunek niezbędny do rozpoczęcia rehabilitacji. Czy może uwzględnić ten wydatek w PIT?
NIE
Endoprotezy (a także soczewki do wszczepienia) spełniają cechy indywidualnego sprzętu, które można odliczyć. Często jednak cena na fakturze obejmuje również koszt operacji. W takiej sytuacji ulga rehabilitacyjna nie przysługuje – co potwierdzają liczne interpretacje podatkowe. Rygorystyczne podejście organów wynika z tego, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie można odliczać kosztów operacji. Zgodnie z przepisami dochód można pomniejszyć m.in. o zabiegi rehabilitacyjne. Tych ostatnich nie można utożsamić z zabiegami operacyjnymi. Przykładowo niepełnosprawny nie może rozliczyć kosztów zabiegu usuwania zaćmy ani operacji kolana, nawet jeśli bez takiej operacji nie można rozpocząć rehabilitacji.
Czy można odliczyć koszty szkieł
Pani Anna ma orzeczenie o niepełnosprawności z powodu choroby oczu. Musi stosować szkła korekcyjne. Czy koszty ich zakupu może rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
TAK
Zgodnie z przepisami preferencją objęte są wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji. Aby odliczenie było możliwe, pomiędzy zakupionym sprzętem a rodzajem niepełnosprawności musi istnieć ścisły związek. Ponadto sprzęt, narzędzia czy urządzenia muszą być wykorzystywane w rehabilitacji oraz służyć przywracaniu sprawności organizmu lub ułatwiać wykonywanie czynności życiowych. Zakup szkieł korekcyjnych przez czytelnika spełnia te warunki. Tak samo jest w przypadku szkieł kontaktowych.
Czy zakup pasków testowych zmniejszy dochód
Pan Marek ma orzeczony stopień niepełnosprawności w związku z wadą serca. Leczenie polega m.in. na obniżaniu krzepliwości krwi i wymaga regularnego kontrolowania jej wskaźnika za pomocą pasków testowych. Czy może ich koszt odliczyć od dochodu?
TAK
Konieczność stosowania pasków testowych do pomiaru krzepliwości krwi pozostaje w bezpośrednim związku z rodzajem niepełnosprawności. Ułatwia również prowadzenie aktywnego życia. Dlatego zakup takich pasków spełnia kryteria ustawowe do odliczenia.
Czy pompa insulinowa to urządzenie
Pan Jan jako niepełnosprawny potrzebuje pompy insulinowej, jednorazowych igieł i strzykawek, pasków testowych itp. Czy można odliczyć te wydatki?
TAK
Odliczeniu podlega sprzęt, urządzenia i narzędzia, które mają określone indywidualne właściwości, korespondujące z rodzajem danej niepełnosprawności. Pompa umożliwia natomiast dokonywanie częstych pomiarów cukru, charakteryzuje się indywidualnym przeznaczeniem i jest niezbędna w procesie rehabilitacji związanej z chorobą cukrzycową. To samo dotyczy pozostałych zakupów, np. pasków testowych.
Czy mam prawo odpisać wydatki na zakup tabletu
Syn pani Katarzyny jest niepełnosprawny – ma słaby wzrok i słuch. Aby ułatwić mu funkcjonowanie i porozumiewanie się z otoczeniem, kupiła mu tablet z funkcją telefonu. Urządzenie pomaga też w nauce poprzez dostosowanie jego funkcji do rodzaju niepełnosprawności. Czy można ten wydatek wziąć pod uwagę w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
TAK
Aby odliczyć tego typu wydatki, sprzęt musi mieć indywidualne właściwości korespondujące z rodzajem niepełnosprawności. I ten warunek jest spełniony. Odliczyć można też wydatek na komputer dla niedowidzącego, wyposażony m.in. w ekran dotykowy o dużej rozdzielczości, syntezator mowy, program jego obsługi oraz do głosowego odczytywania elementów ekranu. Inaczej jest wtedy, gdy sprzęt nie został indywidualnie dostosowany do potrzeb. Tak będzie w przypadku niepełnosprawnego, który ma problemy z mówieniem i kupił telefon oraz tablet dla lepszego komunikowania się. Nie są one specjalistycznie przystosowane. Telefon i tablet są dobrami powszechnego użytku, przeznaczonymi dla wszystkich osób niezależnie od tego, czy są zdrowe, czy chore. Dlatego gdy urządzenia nie wyróżniają się indywidualnymi cechami i nie są w sposób szczególny przystosowane do niepełnosprawności – nie spełniają kryteriów „indywidualnego sprzętu” niezbędnego w rehabilitacji i ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych.
Czy aparat słuchowy też się liczy
Pani Zofia niedosłyszy i dostała z tego tytułu orzeczenie o niepełnosprawności. Czy może odliczyć koszty aparatu słuchowego?
TAK
Jest to bowiem urządzenie, którego typ, rodzaj oraz budowa opierają się na indywidualnym doborze uwzględniającym w szczególności stopień ubytku słuchu, zdolności manualne osoby, dla której jest przeznaczony. Niepełnosprawnym – niedosłyszącym ułatwia, stosownie do potrzeb, wykonywanie czynności życiowych, w tym prowadzenie aktywnego życia. Wydatku nie mogą odliczyć osoby z dysfunkcją narządu słuchu, jeżeli nie stanowi ona podstawy do wydania orzeczenia o niepełnosprawności.