Wynagrodzenie z Funduszu Leśnego wypłacane za porządkowanie zdewastowanych żywiołem lasów będzie wolne od podatku – wynika z opublikowanego wczoraj projektu rozporządzenia ministra rozwoju i finansów.

Chodzi o skutki katastrofalnej nawałnicy, która przeszła nad woj. kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i pomorskim w nocy z 11 na 12 sierpnia br. Żywioł powalił wiele tamtejszych lasów, co spowodowało ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.
W celu jego minimalizacji dyrektor generalny Lasów Państwowych wydzielił z Funduszu Leśnego 35 mln zł, które miało trafić do posiadaczy zdewastowanych lasów. Pieniądze wypłacali właściwi starostowie. Przed ich przekazaniem musieli uzyskać oświadczenie od właściciela, że będzie porządkował zdewastowany teren. Potem starosta wydawał decyzję formalnie zobowiązującą do jego uporządkowania z uwagi na bezpieczeństwo publiczne oraz zawierał umowę z właściwym nadleśniczym, w której zobowiązywał się do pośrednictwa w przekazaniu pieniędzy. Środki wypłacano dopiero po zakończeniu prac i sporządzeniu stosownego protokołu.
Problem jednak w tym, że w myśl ustawy o PIT pieniądze, które trafiły do posiadaczy lasów, są traktowane jako opodatkowany przychód z innych źródeł. Fiskus nie chce jednak pobierać daniny od tych środków i dlatego właśnie opublikował najnowszy projekt rozporządzenia.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) będących wynagrodzeniem za wyręczanie administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego (w uzgodnieniach międzyresortowych).