500 złotych na dziecko, podobnie jak inne świadczenia rodzinne, wychowawcze czy zasiłki pielęgnacyjne bądź dla opiekunów są zwolnione z PIT na mocy art.21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że podstawa opodatkowania beneficjantów świadczeń rodzinnych nie zmieni się z racji ich poboru. Zgodnie z informacją przekazaną nam przez resort finansów, środków z programu 500 plus nie trzeba będzie ujawniać w zeznaniu podatkowym.

W związku z powyższym, zwolnienie przedmiotowe z tytułu świadczeń rodzinnych oznacza, że wypłacane środki w ramach programu 500 plus nie są skorygowane o zaliczki na podatek, a otrzymanych 500 złotych nie trzeba będzie odnotowywać w formularzu PIT. Jeśli środki wypłacone w ramach tego programu są jedynym źródłem utrzymania, podatnik nie musi składać zeznania podatkowego.

Świadczenie w wysokości 500 zł wypłacane jest rodzicom lub opiekunom na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodzinom o niskich dochodach przysługuje wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Kryterium dochodowe w tym przypadku to 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów. Czy wciąż można skorzystać z ulgi prorodzinnej? Fakt pobierania świadczenia nie ograniczy prawa podatników do odliczenia ulgi prorodzinnej. O tym, kto może z niej skorzystać, przeczytasz tutaj>>