Minister sprawiedliwości Adam Bodnar dziękuje Niemcom za wsparcie w przywracaniu praworządności w Polsce. Podczas dzisiejszych konsultacji w Warszawie z udziałem niemieckiego ministra Marco Buschmanna, obie strony zaakceptowały Wspólny Plan Działania, mający na celu umocnienie współpracy w wymiarze sprawiedliwości. Co to oznacza dla przyszłości relacji polsko-niemieckich?

Konsultacje międzyrządowe Polska-Niemcy po przerwie

We wtorek w Warszawie odbyły się pierwsze od 2018 r. konsultacje międzyrządowe między Polską a Niemcami.

Wspólny Plan Działania między Polską a Niemcami

"W trakcie porannego spotkania, ministrowie sprawiedliwości Polski oraz Niemiec przedyskutowali oraz zaakceptowali Wspólny Plan Działania (Joint Plan of Action) w obszarze wymiaru sprawiedliwości, który zostanie podpisany w trakcie polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych" - poinformowało MS w komunikacie.

Wskazano, że podczas spotkania minister Adam Bodnar podziękował ministrowi Marco Buschmanowi i rządowi Niemiec za wspieranie działań na rzecz przywrócenia praworządności i porządku konstytucyjnego w Polsce. "Wskazał przy tym na obustronne znaczenie rozwijającej się współpracy bilateralnej pomiędzy organami wymiaru sprawiedliwości" - dodano.

Podziękowanie za wsparcie działań na rzecz praworządności

Resort przytoczył słowa Buschmanna, który podkreślił, że Niemcy poświęcają swoją uwagę trwającemu Polsce procesowi przywracania praworządności i porządku konstytucyjnego, a tocząca się obecnie w Niemczech dyskusja nad wprowadzeniem zmian w Konstytucji dotyczących Federalnego Trybunału Konstytucyjnego jest wyraźnie inspirowana polskimi reformami.

Dyskusje o priorytetach i wsparciu dla Ukrainy

Jak napisano w komunikacie, ministrowie rozmawiali także o politycznych priorytetach dla Komisji Europejskiej, umacnianiu systemu sprawiedliwości w obu krajach, roli i znaczeniu Prokuratury Europejskiej, zwłaszcza w kontekście niedawnego przystąpienia Polski do niej oraz sprawach związanych z bilateralnym oraz międzynarodowym wsparciem dla Ukrainy. (PAP)

from/ mrr/