Nie ma możliwości potwierdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o wstęp na teren jednostki penitencjarnej za pomocą dokumentu mobilnego zawartego w aplikacji mObywatel – uważa Służba Więzienna. Nie zgadza się z tym rzecznik praw obywatelskich.

Pewien obywatel dociekał, czy podczas ubiegania się o widzenie z osobą pozbawioną wolności może potwierdzić swoją tożsamość za pomocą mObywatela. Dyrektor biura postępowań kontrolnych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odpowiedział, że nie. Powołał się na przepis rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji działań funkcjonariuszy SW (Dz.U. z 2023 r. poz. 1522), który nie wymienia wprost takiego sposobu ustalania tożsamości osób legitymowanych.

„Nie mogę zgodzić się z tym stanowiskiem” – napisał do dyrektora generalnego SW płk. Andrzeja Pecki prof. Marcin Wiącek, który podjął interwencję w tej sprawie. W korespondencji przywołał przepisy ustawy o aplikacji mObywatel (Dz.U. z 2023 r. poz. 1234). Wynika z nich, że obowiązek stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa na podstawie dokumentu tożsamości (w szczególności na podstawie dowodu osobistego) uważa się za spełniony w przypadku posłużenia się aplikacją mObywatel. „Na mocy wskazanych przepisów dowód mobilny dostępny w ww. aplikacji należy zatem uznać za równoważny z tradycyjnym dowodem osobistym” – czytamy w piśmie RPO.

Ustawa o aplikacji mObywatel stanowi, że mobilnym dokumentem nie można się posługiwać przy przekraczaniu granicy. Zawiera również delegację do wydania rozporządzenia określającą wyjątkowe sytuacje, w których cyfrowy dowód nie będzie honorowany, gdyż nie zapewni niezbędnego poziomu pewności i bezpieczeństwa. Rada Ministrów dotąd nie skorzystała jednak z tego uprawnienia i nie wydała takiego rozporządzenia. „Wobec powyższego nie ma podstaw do przyjęcia, że obywatel, który ubiega się o wejście na teren jednostki penitencjarnej, nie może wylegitymować się dokumentem w aplikacji mObywatel” – podsumował Marcin Wiącek.©℗