Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" złożyło do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Adama Bodnara zawiadomienie, w którym wskazuje popełnienie przez osoby kandydujące do tzw. neo-Krajowej Rady Sądownictwa przestępstw i złamanie zasad etyki.

„Sędziowie powinni być ludźmi odważnymi i z zasadami. Tylko tacy mogą bronić obywateli przed nadużyciami. Sędziowie, którzy w czasie próby nie zdali egzaminu i stanęli po stronie zła, powinni za to odpowiedzieć” - napisał na stronie stowarzyszenia prezes SSP Iustitia Krystian Markiewicz.

Iustitia złożyła doniesienie do prokuratury wobec osób zasiadających w odnowionej Krajowej Radzie Sądownictwa, zwanej potocznie neo-KRS. Członkowie stowarzyszenia twierdząa, że kandydaci tacy jak Dagmara Pawełczyk-Woicka, Maciej Nawacki, Rafał Puchalski, a także inni członkowie tej instytucji, mogli dopuścić się czynów niezgodnych z prawem oraz naruszyć zasady etyczne. Iustitia wskazuje także, że takie działania powinny zostać ukarane. Stowarzyszenie sędziów twierdzi, że przestępstwo popełnili również sędziowie, którzy wyrazili swoje poparcie dla kandydatów do neo-KRS poprzez podpisywanie list poparcia.

Oto lista obecnych i byłych członków KRS, którą stworzyła Iustitia na potrzeby zawiadomienia do prokuratury:
1. Zbigniew Łupina,
2. Leszek Mazur,
3. Maciej Mitera,
4. Maciej Nawacki,
5. Dagmara Pawełczyk - Woicka,
6. Rafał Puchalski,
7. Paweł Styrna,
8. Dariusz Drajewicz,
9. Jarosław Dudzicz,
10. Grzegorz Furmankiewicz,
11. Marek Jaskulski,
12. Joanna Kołodziej - Michałowicz,
13. Jędrzej Kondek,
14. Teresa Kurcyusz - Furmanik,
15. Ewa Łąpińska,
16. Irena Bochniak,
17. Katarzyna Chmura,
18. Anna Dalkowska,
19. Krystyna Morawa-Fryźlewicz,
20. Stanisław Zdun.

Oraz osoby, które kandydowały:

1. Mariusz Witkowski - sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich,
2. Mariusz Lewiński sędzia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie (w stanie spoczynku),
3. Robert Pelewicz - sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu,
4. Łukasz Piebiak - sędzia.
Iustitia wniosła także o przesłuchanie w charakterze świadków:

Krystiana Markiewicza,
Bartłomieja Przymusińskiego,
Bartłomieja Starosty,
Piotra Gąciarka,
Moniki Frąckowiak,
Waldemara Żurka,
Pawła Juszczyszyna,
Łukasza Bilińskiego.
Stowarzyszenie liczy także, że odrębne postępowania dyscyplinarne w tej sprawie będą powierzone rzecznikom powoływanym przez ministra sprawiedliwości.