Sąd Apelacyjny oddalił odwołanie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości w sprawie organizacji cyklicznego zgromadzenia i utrzymał w mocy odmowną decyzję wojewody mazowieckiego. Postanowienie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne - napisano w oświadczeniu opublikowanym na stronie urzędu.

Wyjaśniono, że wcześniej wojewoda mazowiecki wydał decyzję odmowną ws. z uwagi na brak spełnienia przesłanek określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach.

"Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie posiada zgody na cykliczne organizowanie zgromadzenia w dniu 11 listopada w latach 2024-2026. Sąd Apelacyjny 8 lutego br. wydał postanowienie, którym uchylił wydane w I instancji postanowienie Sądu Okręgowego z 6 lutego 2024 r. i oddalił odwołanie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości od decyzji Wojewody Mazowieckiego z 31 stycznia 2024 r. ws. organizacji ww. zgromadzenia" - napisano w oświadczeniu.

Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, aby zgromadzenie mogło uzyskać status zgromadzenia cyklicznego musi być organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń.

W oświadczeniu wojewody mazowieckiego wyjaśniono, że Sąd Apelacyjny stwierdził, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie było organizatorem zgromadzenia "Marsz Niepodległości" w dniu 11 listopada 2021 r., bowiem wydarzenie to nie odbywało się na podstawie przepisów Prawo o zgromadzeniach, a jego organizatorem był organ władzy publicznej, jakim jest Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. "Z tego powodu Sąd Apelacyjny uznał, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie spełniło wymogów określonych w ustawie z 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach do uzyskania zgody na organizację zgromadzenia cyklicznego, wobec czego nie mogło uzyskać zgody na organizację zgromadzenia cyklicznego" - dodano.

Podkreślono, że tym samym Sąd Apelacyjny potwierdził stanowisko wojewody mazowieckiego, który decyzją z 31 stycznia 2024 r. odmówił Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości wydania zgody na cykliczną organizację zgromadzenia w dniu 11 listopada od 2024 r. do 2026 r. w godz. 14-19.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego z 8 lutego 2024 r. jest prawomocne, a decyzja wojewody mazowieckiego z 31 stycznia 2024 r. ostateczna.(PAP)

autorka: Marta Stańczyk

mas/ jann/