Samorządy adwokackie i radcowskie szykują się do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) w 2024 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zachęca, by zainteresowani zgłaszali się do pełnienia dyżurów specjalistycznych.

Terminy składania przez prawników deklaracji udzielania NPP w przyszłym roku różnią się w poszczególnych izbach. Przykładowo w ubiegłym tygodniu nabory zakończyły się w izbach adwokackich w Krakowie i Rzeszowie. Rekrutacja trwa w niektórych okręgowych izbach radców prawnych – np. w OIRP w Katowicach można zgłaszać się do 20 października, w OIRP w Lublinie – do 24 października, a w OIRP w Bydgoszczy – do 6 listopada.

Przypomnijmy, kwota bazowa będąca podstawą finansowania NPP w 2024 r. ma wzrosnąć, ale w mniejszym stopniu niż pierwotnie zakładało Ministerstwo Sprawiedliwości. Rodziło to obawy, czy znajdą się chętni do udzielania darmowych porad. Czarny scenariusz nie sprawdził się we Wrocławiu, gdzie Okręgowa Rada Adwokacka bez przeszkód wyłoniła już kandydatów do dyżurowania w większości powiatów. Nikt nie zgłosił się jedynie do powiatu mileckiego, ORA ogłosiła więc dodatkowy nabór dotyczący tylko tego powiatu.

Tomasz Gajewski, zastępca dyrektora departamentu strategii i funduszy europejskich w MS, w piśmie do dziekanów wszystkich izb radcowskich zwraca uwagę na inny problem – zdarza się, że beneficjenci pomocy odwiedzają różne punkty, nie mogą jednak trafić na prawnika specjalizującego się w interesującej ich dziedzinie. MS zachęca więc prawników zainteresowanych NPP „do ujawnienia dziedzin w których się specjalizują i zadeklarowania części swoich dyżurów jako specjalistyczne w tychże dziedzinach”.

Tomasz Gajewski wskazał, że szczególnie potrzebni są prawnicy specjalizujący się w: pomocy rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością, pomocy ofiarom przemocy domowej oraz we wsparciu seniorów. „Ubolewam, że w roku 2023 zmniejszyła się liczba dyżurów deklarujących wsparcie cudzoziemców w porównaniu z rokiem 2022, gdy wybuchła wojna na Ukrainie” – dodał wicedyrektor.©℗