Temat rządów prawa w Polsce był omawiany na posiedzeniu organizacji CCBE w Warszawie, w którym uczestniczyli prawnicy z kilkunastu europejskich krajów.

Komitet sterujący Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE – Council of Bars and Law Societies of Europe), który zwykle zbiera się w Brukseli, w czwartek i piątek wyjątkowo obradował w Polsce. W organizację posiedzenia zaangażowały się Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Izba Radców Prawnych.

Jednym z punktów było spotkanie w Senacie, podczas którego zagraniczni goście wysłuchali m.in. informacji o przypadkach inwigilacji przy użyciu systemu Pegasus.

– Nasza wspólna, demokratyczna i dostatnia przyszłość opiera się na poszanowaniu podstawowych praw obywateli i praworządności, na czele z niezawisłością wymiaru sprawiedliwości, w tym samorządnością zawodów prawniczych. Naszą misją jest walczyć o te wartości i być obecnym tam, gdzie są one zagrożone, tak jak dziś w Polsce – mówił z senackiej mównicy prezydent CCBE Panagiotis Perakis.

– Na bieżąco informujemy kolegów z CCBE, co się dzieje, jakie są tego konsekwencje i jakie możemy zająć stanowisko jako organizacja europejska, aby wspierać praworządność w Polsce – zaznaczył wiceprezes NRA Bartosz Grohman.

– Mam nadzieję, że kolejne spotkanie odbędzie się już w zupełnie innych okolicznościach i będzie to czas budowy, a nie walki i obrony, i nie tylko dla prawników, lecz także wszystkich Polaków – stwierdził z kolei prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.

Dalsze obrady były zamknięte. Z relacji opublikowanej przez samorząd radcowski wynika, że jeden z paneli dotyczył praworządności w Polsce. – Budzący wątpliwość skład Trybunału Konstytucyjnego jest wyzwaniem dla procesu legislacyjnego i środowiska prawniczego – mówił Mirosław Wróblewski, radca prawny oraz dyrektor zespołu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego w biurze rzecznika praw obywatelskich (cytat za Kirp.pl).

CCBE poinformowało, że przedmiotem obrad były też prace nad europejską konwencją o ochronie zawodu prawnika, ochrona dzieci oraz projekt dyrektywy vatowskiej i jej potencjalny wpływ na tajemnice zawodową. Ukraińska prawniczka zaangażowana w obronę praw człowieka Ołeksandra Matwijczuk mówiła zaś o konieczności ustanowienia międzynarodowego trybunału, który osądzi odpowiedzialnych za rosyjskie zbrodnie wojenne. ©℗