Radni zakazują wstępu psom, a rzecznik praw obywatelskich występuje o unieważnienie tych uchwał. Tym razem sprawy dotyczą tężni solankowej w Gliwicach i plaży w Ustroniu Morskim.

Radni Gliwic ustanowili zakaz wprowadzania na teren tężni psów, powołując się na ustawę o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.). Tymczasem przepisy dotyczące obowiązków właścicieli zwierząt powinny być oparte na ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.). Pozwala ona na nałożenie na opiekunów obowiązków, ale orzecznictwo nie dopuszcza całkowitego zakazu wprowadzania zwierząt. Zastępca RPO Valeri Vachev zwrócił się do przewodniczącego Rady Miasta Gliwice o zmianę regulaminu tężni, ale radni odmówili. W odpowiedzi RPO poinformował, że zaskarży uchwałę radnych do WSA. W skardze wskazuje, że zakaz wprowadzania zwierząt na teren tężni został wydany bez podstawy prawnej. Rzecznik zwraca też uwagę, że ponieważ dotyczy on również psów asystujących, jest sprzeczny z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.)

Podobny problem jest z plażą w Ustroniu Morskim. Tam po interwencji rzecznika gmina zmieniła regulamin, wyznaczając część plaży dla osób z psami, ale nadal, w opinii RPO, jest to niezgodne z prawem. Od opiekunów można bowiem wymagać, by psy nie były uciążliwe dla innych i nie zagrażały im, ale nie można zamknąć przed nimi dostępnej dla wszystkich plaży. ©℗