Poseł Marek Krajewski z PiS złożył zapowiadany projekt nowelizacji kodeksu karnego zmieniający definicję szpiegostwa.

Obecne brzmienie art. 130 k.k. sprawia, że poza oczywistymi przypadkami, w których przynależność do służb obcego wywiadu nie budzi żadnych wątpliwości, bardzo trudno jest przypisać odpowiedzialność za przekazywanie informacji obcym wywiadom. Poza tym przedstawiciele służb od lat narzekają na archaiczność przepisów, które nie uwzględniają nowych zagrożeń.

W projekcie znalazła się m.in. propozycja dodania do art. 130 k.k. par. 4, który przewiduje minimum 8 lat więzienia za branie udziału w działalności obcego wywiadu, prowadzenie dezinformacji, polegającej na rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, „mając na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce RP, innego państwa lub organizacji międzynarodowej lub skłonienie organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania przez nie określonych czynności”.

Górna granica kary za szpiegostwo wzrośnie z 10 do 30 lat, a za kierowanie lub organizowanie takiej działalności z 25 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Oprócz tego dożywocie będzie grozić za udział w działalności obcego wywiadu i dokonanie sabotażu, dywersji lub działania o charakterze terrorystycznym. Karana będzie także sama gotowość do działania na rzecz obcego wywiadu lub gromadzenie informacji na potrzeby ich przyszłego przekazania (od 6 miesięcy do 8 lat więzienia).

Podwyższenie sankcji karnej jest uzasadnione tym, że w przypadku przestępstwa szpiegostwa zagrożenie karą ma mieć głównie walor odstraszający.

„Szpiedzy «zawodowi» najczęściej analizują zagrożenia karne w prawodawstwach poszczególnych państw, podejmując decyzje o podjęciu ryzyka prowadzenia swojej działalności na terytorium tych państw” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

– Ten projekt zapewni skuteczne i szybkie zwalczanie przestępstw związanych ze szpiegostwem przez służby, a tym samym utrudni działania przeciwko RP. Służby wreszcie będą miały adekwatne narzędzie prawne do tego, by skutecznie ścigać szpiegów – mówi poseł PiS Jarosław Krajewski, wiceszef komisji służb specjalnych.

– Wprowadzenie kary dożywocia za szpiegostwo ma cel prewencyjny. Kolejną kwestią jest podwyższenie kary za działania na rzecz obcych wywiadów, ponieważ w ostatnich latach w takich przypadkach zazwyczaj orzekano kary tylko kilkunastu miesięcy więzienia, co jest wbrew interesom państwa. Jeżeli ten projekt wejdzie w życie, kary będą dużo surowsze, łatwiej będzie także ściągać zagrożenia hybrydowe i działania dezinformacyjne – dodaje. ©℗