W projekcie ustawy lombardowej wprowadzamy zasadę, że maksymalne odsetki z tytułu umowy lombardowej nie będą mogły przekraczać poziomu odsetek zapisanego w kodeksie cywilnym – powiedział w środę w Programie 1 Polskiego Radia wiceminister finansów Piotr Patkowski.

„Do tej pory działalność lombardów i zasady zawierania umów były nieuregulowane, co tworzyło lukę prawną choćby w porównaniu z chwilówkami. Jednak to też jest sposób pozyskiwania kapitału, więc aby nie było niejasności i dysproporcji między formami działalności gospodarczej, uznaliśmy, że działalność lombardowa powinna zostać uregulowana. Nie przeregulowana, ale powinny zostać wprowadzone minimalne standardy, aby klient był chroniony pod względem maksymalnej wysokości kosztów i odzyskania przedmiotu lombardowego” – powiedział w środę w Programie 1 Polskiego Radia wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Dodał, że przedsiębiorca prowadzący działalność lombardową będzie musiał mieć formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem co najmniej 50 tys. zł albo spółki akcyjnej, z kapitałem co najmniej 100 tys. zł. Poza tym przedsiębiorca będzie musiał jawnie opublikować swoje dane, aby było jasne, kto jest stroną umowy.

„Wprowadzamy zasadę, że maksymalne odsetki z tytułu umowy lombardowej nie będą mogły przekraczać poziomu odsetek zapisanego w kodeksie cywilnym, poza tym wyznaczamy maksymalny limit kosztów pozaodsetkowych, które będą zależeć od długości umowy. Przy długich umowach koszty pozaodsetkowe nie będą mogły przekroczyć 45 proc.” – powiedział wiceminister finansów.

Dodał, że powstanie rejestr działalności lombardowej, który będzie prowadzony przez KNF.

„Projekt ustawy już przeszedł przez Komitet Stały Rady Ministrów, obecnie jest on na etapie komisji prawniczej, która szlifuje projekt i która powinna zakończyć prace w przyszłym tygodniu. A więc można oczekiwać, że Rada Ministrów przyjmie projekt w lutym” – stwierdził Piotr Patkowski. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ drag/