Wprowadzone zeszłoroczną nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1259), której autorem jest prezydent, przepisy pozwalające na wniosek stron i uczestników postępowania wykonywać przez sądy tzw. test niezawisłości sędziego sprawiają w praktyce niemałe kłopoty interpretacyjne. Jednego z nich dotyczy pytanie zadane przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego składowi siedmioosobowemu. Nie jest bowiem pewien, co zrobić w sytuacji, gdy wnioskujący o wyłączenie sędziego co prawda powołuje się na okoliczności towarzyszące jego powołaniu, ale jako podstawę prawną nie wskazuje przepisów prezydenckiej noweli.