Jeden z adresatów w odpowiedzi na to wezwanie przesłał pismo, które każe nam przypuszczać, że stowarzyszeniu może nie przyjść łatwo wyegzekwowanie od prezesów sądów, aby ci uszanowali przysługujące sędziom prawo do prywatności.
„(…) proszę o wskazanie podstawy prawnej żądania wykonania obowiązku anonimizowania oświadczeń w zakresie danych wierzycieli, tytułu, z jakiego powstały wierzytelności, i warunków, na jakich zostały udzielone” – to prawie cała treść listu, który w odpowiedzi na wezwanie SSP „Iustitia” przesłał Witold Mazur, prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach.