Skarżący Artur Mas Gavarró jest obywatelem hiszpańskim mieszkającym w Barcelonie. Od grudnia 2010 r. do stycznia 2016 r. był przewodniczącym rządu wspólnoty autonomicznej Katalonii (Generalitat de Catalunya). W dniu 16 listopada 2012 r., podczas samorządowej kampanii wyborczej, dziennik „El Mundo” opublikował artykuł, w którym zarzucił wówczas ubiegającemu się o reelekcję politykowi posiadanie zagranicznych kont bankowych, na które wpłacano łapówki. Artykuł opierał się na przesłanym dziennikarzom raporcie policji, który wskazywał, że wobec Masa Gavarró jest prowadzone postępowanie mające na celu wyjaśnienie rzekomego nielegalnego finansowania partii politycznej Convergència i Unió. Publicznie określano to jako „sprawę Palau”.
Artykuł zawierał następujące sformułowanie: „centralna jednostka ds. przestępstw gospodarczych i podatkowych ujawnia w «projekcie sprawozdania» istnienie w Szwajcarii i Liechtensteinie kont należących do Artura Masa, ojca i syna (...)”. Tego samego dnia sędzia prowadzący sprawę Palau zareagował na publikację i nie zezwolił na wszczęcie śledztwa przeciwko skarżącemu. Oświadczenie sędziego zostało opublikowane w tej samej gazecie 17 listopada 2012 r. Wydział dochodzeń kryminalnych katalońskiej policji również zareagował i zaprzeczył niektórym twierdzeniom zawartym w artykułach. Gazeta opublikowała fragmenty tego stanowiska.