Sędzia Wiesław Kozielewicz zostanie prezesem Izby Odpowiedzialności Zawodowej - dowiedziała się PAP nieoficjalnie w Kancelarii Prezydenta. O tym, że prezydent Andrzej Duda wyznaczy w czwartek o godz. 16 prezesa IOZ informował wcześniej szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot.

Wybór prezesa kończy formowanie się Izby Odpowiedzialności Zawodowej zajmującej się m.in. rozstrzyganiem spraw dyscyplinarnych sędziów. IOZ została utworzona w miejsce zlikwidowanej w lipcu Izby Dyscyplinarnej.

11 października zgromadzenie sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN wyłoniło troje kandydatów na prezesa nowej izby. Byli to sędziowie: Marek Dobrowolski, Wiesław Kozielewicz i Maria Szczepaniec. Nowego prezesa IOZ, zgodnie z ustawą, wskazuje prezydent.

W połowie września Andrzej Duda wyznaczył 11 sędziów SN do orzekania w tej izbie. Wybrał ich spośród 33 sędziów wylosowanych w sierpniu przez kolegium SN.

Prezydent wyznaczył do orzekania w nowej izbie sędziów: Tomasza Demendeckiego, Marka Dobrowolskiego, Pawła Grzegorczyka, Zbigniewa Korzeniowskiego, Wiesława Kozielewicza, Marka Motuka, Marka Siwka, Barbarę Skoczkowską, Krzysztofa Staryka, Marię Szczepaniec i Pawła Wojciechowskiego. Postanowienie prezydenta w tej sprawie 27 września opublikowano w "Monitorze Polskim".

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN powstała w połowie lipca, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o SN, jednocześnie została zlikwidowana Izba Dyscyplinarna. Nowa Izba przejęła też sprawy niezakończone przed Izbą Dyscyplinarną. Tej i innych zmian w sądownictwie oczekiwała Komisja Europejska, m.in. od nich uzależniając akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy.(PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka