Co to jest SLAPP?
Strategic lawsuit against public participation można przetłumaczyć jako strategiczne działania prawne zmierzające do stłumienia debaty publicznej. Chodzi o inicjowanie postępowań sądowych w stosunku do osób prowadzących jakąś aktywność społeczną czy dziennikarzy zwracających uwagę społeczeństwa na nieprawidłowości w sprawowaniu władzy lub działaniu biznesu. Celem jest niekoniecznie wygrana, ale często zastraszenie, wpływ na zdrowie psychiczne i obciążenie finansowe aktywistów i dziennikarzy. A w rezultacie - uciszenie ich.