Aż 959 skarg spośród 1380, które Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi w latach 2017-2022 r. (do 16 września br.), dotyczyło naruszenia art. 6 ust. 1 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Przepis ten mówi o prawie do sądu. Najwięcej zarzutów, bo aż 759 spośród 1015 zgłoszonych, odnosiło się do przewlekłości postępowań karnych, cywilnych, administracyjnych lub sądowo-administracyjnych. Ponadto w ostatnich latach obywatele zaczęli coraz liczniej składać do ETPC skargi, w których wskazują na problem tzw. neo sędziów.

Permanentna przewlekłość postępowań w polskich sądach