We wtorek sędziowie nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego podejmą kolejną próbę wyboru kandydatów na prezesa tej Izby - dowiedziała się PAP w tym sądzie. Pierwsze zgromadzenie zakończyło się fiaskiem, po zerwaniu kworum przez dwoje sędziów, którzy opuścili obrady.

Wybór prezesa ma zakończyć formowanie się Izby Odpowiedzialności Zawodowej zajmującej się m.in. rozstrzyganiem spraw dyscyplinarnych sędziów, która została utworzona w miejsce Izby Dyscyplinarnej.

W czwartek podczas pierwszego zgromadzenia sędziów IOZ SN nie udało się wyłonić 3 kandydatów na prezesa. "Nie ma decyzji. Obrady zgromadzenia sędziów orzekających w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej rozpoczęły się przy udziale 9 na 11 osób, co pozwalało podejmować wiążące decyzje. Natomiast w trakcie obrad zgromadzenie opuściły dwie osoby, co w rezultacie uniemożliwiło podejmowanie wszelkich decyzji, w tym wyboru kandydatów" - powiedział PAP rzecznik SN Aleksander Stępkowski.

Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa w SN, termin kolejnego zgromadzenia w tej sprawie został wyznaczony na wtorek na godz. 15. Tym razem do osiągniecia kworum potrzebna będzie obecność jedynie 1/2 składu Izby.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o SN, do wyboru kandydatów na prezesa tej Izby potrzebna jest obecność na zgromadzeniu co najmniej 2/3 składu tej Izby. W przypadku braku tego kworum, na kolejnym zgromadzeniu wymagana będzie już tylko obecność połowy składu. Jeżeli także na tym posiedzeniu wyboru nie dokonano by ze względu na brak wymaganego kworum, wybór może zostać dokonany na kolejnym posiedzeniu w przypadku obecności co najmniej 1/3 składu tej Izby.

Zgromadzenie ma wyłonić 3 osoby, których kandydatury trafią do prezydenta. Ten dokona ostatecznego wyboru prezesa.

W połowie września prezydent wyznaczył 11 sędziów SN do orzekania w tej izbie. Andrzej Duda wybrał ich spośród 33 sędziów wylosowanych w sierpniu przez kolegium SN. Prezydent wyznaczył do orzekania w nowej izbie sędziów: Tomasza Demendeckiego, Marka Dobrowolskiego, Pawła Grzegorczyka, Zbigniewa Korzeniowskiego, Wiesława Kozielewicza, Marka Motuka, Marka Siwka, Barbarę Skoczkowską, Krzysztofa Staryka, Marię Szczepaniec i Pawła Wojciechowskiego. Postanowienie prezydenta w tej sprawie 27 września opublikowano w "Monitorze Polskim".

"Jak wiemy w tym składzie (11 sędziów - PAP) jest 6 nowych i 5 starych sędziów, a ci starzy, to też są osoby z różnymi poglądami. Na pewno ten wybór do końca nie zamknie konfliktów i nie zamknie problemu orzeczeń wydawanych przez tę Izbę" - oceniał w rozmowie z PAP we wrześniu prezes Izby Karnej SN Michał Laskowski.

W ostatnich tygodniach w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej orzekało tymczasowo pięcioro sędziów wyznaczonych po wejściu w życie nowelizacji ustawy o SN. Nowa Izba rozpoznała już niektóre sprawy, wyznaczono też terminy i składy orzekające w innych sprawach.

O dalszym losie tych spraw po wyznaczeniu 11 sędziów nowej Izby mówił PAP rzecznik SN. "Ta sprawa wymaga pogłębionych analiz, które są obecnie prowadzone. Z całą pewnością sprawy, w których wyznaczone zostały już terminy posiedzeń zostaną rozpoznane w dotychczasowych składach. Co do pozostałych spraw trwają analizy" - wskazywał sędzia Stępkowski.

Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN powstała w połowie lipca, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, jednocześnie została zlikwidowana Izba Dyscyplinarna. Nowa Izba przejęła też sprawy niezakończone przed Izbą Dyscyplinarną. Tej i innych zmian w sądownictwie oczekiwała Komisja Europejska, m.in. od nich uzależniając akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Nie jest jednak pewne, czy nowe przepisy spełniają tzw. kamienie milowe w tej sprawie.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski