Przypomnijmy: resort Zbigniewa Ziobry wystosował do MF pismo, w którym sprzeciwił się planowanemu wyłączeniu na przyszły rok ustawowego mechanizmu waloryzacji wynagrodzeń sędziów (a także innych zawodów prawniczych, których wysokość wynagrodzenia jest powiązana z tym, ile otrzymują w danym roku sędziowie). MS podniósł również problem braku waloryzacji płac prokuratorów w 2023 r.
W odpowiedzi Sebastian Skuza, wiceminister finansów, wskazał, że w przyszłym roku planowane jest zwiększenie wynagrodzeń sędziów i prokuratorów o 7,8 proc. w stosunku do 2022 r. Gdyby zaś mechanizm ustawowy waloryzacji nie został zawieszony (tak też było w 2022 i 2021 r.), wzrost ten wyniósłby 21,89 proc. A to, zauważa Skuza, „znacznie przewyższyłoby planowany wzrost funduszu wynagrodzeń pozostałych pracowników sfery budżetowej, którego wzrost planowany jest na poziomie około 7,8 proc”. Wiceminister pisze również o pogłębieniu rozwarstwienia płac pomiędzy grupą orzeczniczą a pozostałą kadrą sądów i prokuratur, a także między poszczególnymi stanowiskami sędziowskimi i prokuratorskimi.