Projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który niebawem zostanie przyjęty przez rząd, zawiera też zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. I przewiduje likwidację buforu czasowego, jaki musi upłynąć od momentu zajęcia pieniędzy na rachunku dłużnika do przekazania ich komornikowi.