Z rządowych planów oderwania pensji sędziów i prokuratorów od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (patrz: grafika) niezadowolone są nie tylko te dwie grupy zawodowe. Protestują również referendarze sądowi, których wysokość wynagrodzenia jest ściśle powiązana z tym, ile otrzymują w danym roku sędziowie. Negatywnie o pomyśle rządu wypowiedziała się także na zakończonym w ostatni piątek posiedzeniu Krajowa Rada Sądownictwa.